Analiza SWOT kwiaciarni „Kokietka”

Zapoznaj się z kompletnym przykładem analizy SWOT kwiaciarni „Kokietka”, zawierającym opis przedsiębiorstwa, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza SWOT. Poniższy przykład analizy SWOT powstał według wytycznych tam zawartych.

Przeczytaj analizę SWOT przygotowaną dla kwiaciarni „Kokietka”. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Analiza SWOT kwiaciarni „Kokietka”

Okładka

Analiza SWOT kwiaciarni "Kokietka"

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Misja i cele firmy
   2.1. Misja firmy
   2.2. Cele firmy
   2.3. Strategia firmy
3. Identyfikacja i opis czynników
   3.1. Lista czynników
   3.2. Ocena
   3.3. Mocne strony
   3.4. Słabe strony
   3.5. Szanse
   3.6. Zagrożenia
4. Ocena pozycji strategicznej
   4.1. Wykrycie zależności
   4.2. Ocena wariantów strategii
5. Wnioski i wybór strategii
Spis tabel

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Analiza SWOT została wykonana dla nowo powstałej kwiaciarni „Kokietka”, która rozpoczęła działalność w 2017 r. Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu mocnych i słabych stron firmy, wskazaniu szans i zagrożeń w jej otoczeniu, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii postępowania. Analizie poddano bieżącą sytuację oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

Kwiaciarnia „Kokietka” zajmuje się sprzedażą kwiatów ciętych, kwiatów sztucznych, roślin doniczkowych, środków do uprawy roślin oraz akcesoriów. Naszą misją jest tworzenie nietuzinkowych kompozycji kwiatowych i świadczenie profesjonalnych usług florystycznych. Bukiety, wiązanki i dekoracje powstają tylko z najwyższej jakości kwiatów i produktów. Firma będzie prowadzić sprzedaż online, aby dotrzeć ze swoją ofertą do szerokiego grona klientów oraz ułatwić im zakup.

Jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT pozwolą podjąć właścicielom decyzje strategiczne dotyczące kierunku rozwoju ich firmy.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Pin It