Psychologia w marketingu

Psychologia w marketingu

Psychologia jest nie tylko gałęzią medycyny. Jest to jedna z najpowszechniej stosowanych nauk, opierająca się na zrozumieniu zasad działania ludzkiej psychiki. Oczywiście automatycznie sugeruje to, ż...
Analiza sytuacji - plan marketingowy

Analiza sytuacji

Należy zawrzeć w tym rozdziale podsumowanie informacji na temat otoczenia firmy, środowiska w jakim działa. Analiza sytuacji polega na gromadzeniu danych oraz wykonaniu analizy sytuacji wewnętrznej i...
Wzór planu marketingowego (wariant II)

Wzór planu marketingowego (wariant II)

Zaprezentowano wzór planu marketingowego składający się z następujących części: Wprowadzenie, Streszczenie, Analiza sytuacji (Przyjęte założenia, Sprzedaż, Rynki strategiczne, Kluczowe produkty, Kluc...
Etapy analizy SWOT

Etapy analizy SWOT

Można mówić o trzech głównych etapach, w których następuje przygotowanie analizy SWOT. Jest to: etap identyfikacji wnętrza firmy, czyli określenie jej mocnych i słabych stron, etap drugi polegający n...