Bibliography

 • Bangs, David H. 1999. Plan marketingowy. Warszawa.
 • Burk Wood, Marian. 2007. Plan marketingowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Fiore, Frank F. 2006. Jak szybko przygotować dobry biznesplan. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Grzesiowski, Maciej. 2003. Stategie funkcjonalne. W: Zarządzanie strategiczne. R. Krupski (red.). Wrocław.
 • Kłeczek, Ryszard, Witold Kowal i Jarosław Woźniczka. 1996. Strategiczne planowanie marketingowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kotler, Philip. 1994. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa.
 • McDonald, Malcolm. 2006. Skuteczne techniki planowania marketingowego. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 • McDonald, Malcolm i Hugh Wilson. 2012. Plany marketingowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Nowotny, Izabella. 1993. Plan marketingowy. Warszawa: POLTEXT.
 • Pasieczny, Jacek. 2007. Biznesplan. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Pomykalski, Andrzej. 2001. Nowoczesne strategie marketingowe. Warszawa.
 • Śliwińska, Krystyna. 1994. Marketingowa strategia produktu. Katowice.
 • Tokarski, Andrzej, Maciej Tokarski i Jacek Wójcik. 2010. Biznesplan w praktyce. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Tokarski, Andrzej, Maciej Tokarski i Jacek Wójcik. 2013. Biznesplan po polsku. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Trocki, Michał. 2005. Strategia marketingowa. Warszawa.
 • Westwood, John. 1998. Plan marketingowy. Rzeszów.
 • Westwood, John. 2005. Jak napisać plan marketingowy. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
 • Westwood, John. 2006. Plan marketingowy w praktyce. Gliwice: Wydawnictwo HELION.

Ten post dostępny jest także w języku: Polish

Pin It