Efektowna reklama, czyli litery 3D

Efektowna reklama, czyli litery 3D

Odpowiednia polityka marketingu oznacza dzisiaj zupełnie coś innego. Kiedyś ograniczano się jedynie do prostego przekazu: „Ten produkt/ta usługa są najlepsze”. W ilości informacji i wiado...
Ukryta preswazja w reklamie - Reklama

Ukryta perswazja w reklamie

Reklama to przede wszystkim siła przekazu oraz trudna sztuka przekonywania. Perswazja jest zatem bardzo ważnym elementem każdej reklamy. Zarówno ta „oficjalna” perswazja, jak i ta „ukryta” mają duże ...
Analiza SWOT dla salonu fryzjerskiego

Analiza SWOT dla salonu fryzjerskiego

Jeśli prowadzisz salon fryzjerski, możesz chcieć wykonać dla niego analizę strategiczną SWOT, aby poznać mocne i słabe strony swojej firmy, stojące przed nią szanse i zagrożenia oraz wyznaczyć strate...