Reklama aż po grób, czyli marketing pogrzebowy

Reklama aż po grób, czyli marketing pogrzebowy

Marketing pogrzebowy budzi różne emocje, ale krytyka jest raczej nieuzasadniona. Branża pogrzebowa musi się rozwijać, a to właśnie umożliwia reklama. Jak rozwija się branża pogrzebowa w internecie? R...
Budowa strategii firmy

Budowa strategii firmy

Istotą udanej strategii firmy jest odróżnienie się od otoczenia, pozytywne wyróżnienie na tle konkurencji. Należy przekonać klienta, że tyko u nas otrzyma on wartość, której nie uzyska nigdzie indzie...
Błędy popełniane podczas wykonywania analizy rynku

Błędy popełniane podczas wykonywania analizy rynku

Właściwie wykonana analiza rynku ma zasadnicze znaczenie dla oszacowania wielkości sprzedaży. To od jej jakości zależy sukces pozostałych działań marketingowych. Może jednak z różnych względów zostać...
Analiza rynku - jak ją wykonać?

Analiza rynku – jak ją wykonać?

To czy najpierw przeprowadzisz analizę rynku czy też analizę strategiczną zależy od ciebie, ponieważ narzędzia te uzupełniają się wzajemnie. O ile analiza strategiczna jest techniką jakościową, o tyl...
Co to jest strategia firmy i dlaczego warto ją mieć

Co to jest strategia firmy i dlaczego warto ją mieć

Strategia firmy jest wynikiem procesu określenia długofalowych celów organizacji, sposobów ich osiągnięcia, a także kształtowania relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Nie wystarczy, że organizacja ...
Firmy start-up w natarciu

Firmy start-up w natarciu

W Polsce 7 na 10 start-upów upada jeszcze przed rozpoczęciem komercyjnej działalności. To jest przed swoimi drugimi urodzinami. Natomiast spośród pozostałych start-upów zaledwie co 10. firma, ma szan...
Szkodliwy klient

Szkodliwy klient

Uczestnicząc parę miesięcy temu w szkoleniach ze sposobów pozyskania klienta, usłyszałam pytanie o to jakiego klienta firmy chcą pozyskać. Od razu padły odpowiedzi z sali, że każdego. Udzielający tak...
Nawet czas służy reklamie

Nawet czas służy reklamie

W dobie wszechobecnej reklamy firmy muszą szukać coraz to nowszych sposób dotarcia do swoich klientów. Jedno tylko się nie zmienia, każdy z nas jest więźniem czasu. Musimy go sprawdzać, kontrolować, ...
Cenowa walka konkurencyjna

Cenowa walka konkurencyjna

Często małe firmy, dopiero wchodzące na rynek, mają błędne przekonanie, że są w stanie wygrać konkurencję cenową z przedsiębiorstwami o już ustalonej pozycji. Wychodzą z założenia, że niewielkie prze...