Szkodliwy klient

Szkodliwy klient

Uczestnicząc parę miesięcy temu w szkoleniach ze sposobów pozyskania klienta, usłyszałam pytanie o to jakiego klienta firmy chcą pozyskać. Od razu padły odpowiedzi z sali, że każdego. Udzielający tak...
Nawet czas służy reklamie

Nawet czas służy reklamie

W dobie wszechobecnej reklamy firmy muszą szukać coraz to nowszych sposób dotarcia do swoich klientów. Jedno tylko się nie zmienia, każdy z nas jest więźniem czasu. Musimy go sprawdzać, kontrolować, ...
Cenowa walka konkurencyjna

Cenowa walka konkurencyjna

Często małe firmy, dopiero wchodzące na rynek, mają błędne przekonanie, że są w stanie wygrać konkurencję cenową z przedsiębiorstwami o już ustalonej pozycji. Wychodzą z założenia, że niewielkie prze...
Psychologia w marketingu

Psychologia w marketingu

Psychologia jest nie tylko gałęzią medycyny. Jest to jedna z najpowszechniej stosowanych nauk, opierająca się na zrozumieniu zasad działania ludzkiej psychiki. Oczywiście automatycznie sugeruje to, ż...
Etapy analizy SWOT

Etapy analizy SWOT

Można mówić o trzech głównych etapach, w których następuje przygotowanie analizy SWOT. Jest to: etap identyfikacji wnętrza firmy, czyli określenie jej mocnych i słabych stron, etap drugi polegający n...