Plan marketingowy kliniki stomatologicznej „Identis”

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla kliniki stomatologicznej.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego kliniki stomatologicznej „Identis”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy kliniki stomatologicznej „Identis”

Okładka

Plan marketingowy kliniki stomatologicznej "Identis"

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. Ocena aktualnej sytuacji
   1.1. Otoczenie marketingowe firmy
   1.2. Opis branży
   1.3. Rynek docelowy
   1.4. Analiza konkurencji
   1.5. Analiza SWOT
2. Misja i cele marketingowe
   2.1. Misja i wizja firmy
   2.2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Strategia produktu
   3.2. Obsługa klienta
   3.3. Strategia ceny
   3.4. Dystrybucja
   3.5. Strategia promocji
     3.5.1. Kampania linków sponsorowanych
     3.5.2. Media społecznościowe – fanpage
     3.5.3. Artykuły sponsorowane
     3.5.4. Blog firmowy
     3.5.5. Marketing szeptany
     3.5.6. Wpisy w katalogach i Yellow Pages
     3.5.7. Mailing
     3.5.8. Działania PR
4. Harmonogram działań
5. Budżet marketingowy
6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy powstał dla kliniki stomatologicznej „Identis”. Składa się na nią wielostanowiskowy gabinet stomatologiczny i własne zapleczne diagnostyczne w postaci pracowni rentgenowskiej. W strukturze organizacyjnej firmy znajduje się także pracownia protetyczna z wyszkolonymi i doświadczonymi pracownikami, poradnie chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, poradnia stomatologii dziecięcej i młodzieży.

Głównym celem, jaki stawia sobie klinika stomatologiczna „Identis” w nadchodzącym roku jest intensyfikacja promocji i reklamy w Internecie oraz przeszkolenie pracowników. Jeden z celów długookresowych stanowi otwarcie nowej kliniki stomatologicznej w nowej lokalizacji, a także dostosowanie wnętrz gabinetów stomatologicznych według zasad neuromarketingu. Przygotowany na potrzeby naszej kliniki stomatologicznej plan marketingowy ma za zadanie wskazać sposoby osiągnięcia zakładanych celów marketingowych w oparciu o środki, którymi dysponuje obecnie firma lub też może dysponować w przyszłości. Zaprezentowane zostały strategie odnoszące się do wszystkich elementów marketingu-mix, harmonogram, zestawienie finansowe oraz procedury kontrolne i aktualizacyjne.

Niezależnie od wielkości, czy też etapu rozwoju, w którym znajduje się firma, ważne jest określenie strategii działania. Dzięki niej można sterować procesami zachodzącymi w firmie, w klarowny sposób pokazać czym się ona zajmuje i co zamierza robić w przyszłości. Pomaga ona także określić, jakie środki są konieczne, żeby wszystkie te zamierzenia urzeczywistnić. Strategię, czy też plan działania powinna opracować każda firma, która pragnie się rozwijać (Tokarski 2010: 7). Klinika stomatologiczna „Identis” wchodzi właśnie w kolejny etap swojego rozwoju.

Klauzula poufności: plan marketingowy zawiera informacje poufne. Można go wykorzystać wyłącznie za zgodą właściciela do celów przez niego określonych.

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Pin It