Plan marketingowy salonu kosmetycznego „Agata”

Zastanawiasz się w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla salonu kosmetycznego „Agata”.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego salonu kosmetycznego „Agata”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy salonu kosmetycznego „Agata”

Okładka

Plan marketingowy salonu kosmetycznego "Agata" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
   1.1. Rynki strategiczne
   1.2. Analiza SWOT
   1.3. Analiza konkurencji
2. Misja i cele marketingowe
   2.1. Misja firmy
   2.2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Założenia
   3.2. Historia i prognoza sprzedaży
   3.3. Produkt
   3.4. Cena
   3.5. Promocja
   3.6. Dystrybucja
4. Harmonogram
5. Budżet oraz rachunek zysków i strat
6. Kontrola wdrożenia
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został przygotowany na potrzeby salonu kosmetycznego „Agata”. Zawiera analizę dotychczasowej działalności firmy oraz pokazuje sposób przejścia do dalszego etapu ekspansji.

W chwili obecnej osiągnęliśmy już granice możliwości w przypadku usług manicure, pedicure, depilacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu. W ciągu ostatnich lat największy wzrost sprzedaży został odnotowany dzięki aromaterapii i masażom. Nie uda nam się powiększyć zakresu działalności bez zakupu nowego lokalu, na który nas obecnie nie stać, dlatego też chcemy skoncentrować się na wizytach domowych.

Celem wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego jest wzrost sprzedaży o 12% rocznie w perspektywie najbliższych trzech lat.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Komentarze

Pin It