Czym jest produkt?

Czym jest produkt?

Najczęściej produkt definiowany jest jako towar, usługa lub pomysł, zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspokajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pien...