Posted on Leave a comment

Baza innowacji w nowym portalu OPI

W bazie Innowacje.opi.org.pl przedsiębiorcy i naukowcy znajdą informacje o innowacyjnych projektach, a także wskazówki, gdzie znaleźć odpowiedniego eksperta, raport, publikację naukową i bezpłatny kurs online – informuje Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Od poniedziałku działa nowy portal Innowacje.opi.org.pl, przygotowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).

To nowy adres w polskim intrenecie, gdzie odbiorcy znajdą informacje o innowacyjnych projektach, przydatne dla przedsiębiorców i naukowców. Przedsiębiorcy znajdą tam informacje dotyczące innowacyjnych projektów czy patentów. Badaczom portal pomoże wyszukać informacje o osiągnięciach innych naukowców i nawiązać z nimi współpracę. Użytkownicy portalu otrzymają też wskazówki, gdzie znaleźć eksperta, raport, publikację naukową czy bezpłatny kurs online.

Portal zawiera dane o innowacyjnych publikacjach i projektach naukowych, dokonaniach ekspertów w danej dziedzinie, patentach, aparaturze badawczej i finansowaniu badań – w tym darmowe raporty i analizy. Kursy online z platformy NAVOICA dotyczą rozwoju innowacyjności. Są tam odniesienia do innych systemów OPI, takich jak: portal RAD-on, Polska Bibliografia Naukowa, Obsługa Strumieni Finansowania, NAVOICA czy też do systemu Agencji Badań Medycznych.

“OPI jest głównym twórcą i operatorem systemów informatycznych, które gromadzą dane o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Zakres informacji w tych systemach jest bardzo szeroki, co może powodować pewne zagubienie użytkowników. Wybierając adres Innowacje.opi.org.pl, każdy użytkownik zyskuje dostęp do dużej bazy działań innowacyjnych uszeregowanych w prosty i logiczny sposób (…) – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI.

Wśród dostępnych w bazie publikacji znajduje się raport “Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania”. Wśród najważniejszych barier rozwoju innowacyjności w Polsce wymieniono tam m.in. rozproszenie wiedzy i informacji, braki w domenowej wiedzy, edukacji i doświadczeniu oraz małą dostępności danych i narzędzi informatycznych. Według ekspertów OPI portal ma pomóc znosić wskazane bariery.

Portal powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). “Mamy dostęp do miliardów informacji, jednak wyselekcjonowanie tych najważniejszych, które dotyczą innowacji z poszukiwanej dziedziny, często nie jest najłatwiejszym zadaniem. Nowy portal OPI w prosty i logiczny sposób segreguje działania innowacyjne, tak aby każdy użytkownik szybko dotarł do wiarygodnych danych, które są mu potrzebne” – ocenia cytowany w komunikacie prasowym wiceminister Wojciech Murdzek, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych w MEiN.

Korzystanie z bazy jest darmowe.

Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *