Posted on Leave a comment

Budowa strategii firmy

Budowa strategii firmy

Istotą udanej strategii firmy jest odróżnienie się od otoczenia, pozytywne wyróżnienie na tle konkurencji. Należy przekonać klienta, że tyko u nas otrzyma on wartość, której nie uzyska nigdzie indziej. Strategia, która tego dokona, wytworzy wokół firmy aurę wyjątkowości, nada jej tożsamość, rozpoznawalność marki, pozwoli na klarowne odgraniczenie jej od innych firm, które świadczą podobne lub takie same usługi.

Na strategię przedsiębiorstwa składa się kilka elementów. Do ich omówienia zostanie użyty model skonstruowany przez Krzysztofa Obłója, profesora UW i doradcy w procesach prywatyzacyjnych, i strategicznych. Strategiczne wybory firmy dotyczą pięciu fundamentalnych obszarów, takich jak (Obłój 2007: 384; 2000: 33-35):

  1. Misja firmy;

  2. Domena działania;

  3. Przewaga strategiczna;

  4. Cele strategiczne;

  5. Funkcjonalne programy działania.

Misja firmy definiuje najbardziej zasadniczy cel do jakiego firma dąży oraz określa rolę, jaką chce ona odgrywać w otoczeniu. Aby jednak misja była skuteczna, musi spełniać pewne wymogi: misja dotyczy przyszłości, ma charakter marzycielski, ale proces jej realizacji jest wiarygodny.

Domena działania określa na jakim terenie firma chce konkurować, a także komu zamierza sprzedawać swoje wyroby. Przyjęcie, że każdy kto płaci jest już dobrym klientem nie jest rozwiązaniem długofalowym, nakierowanym na budowę własnej pozycji (była już o tym mowa w innym artykule na stronie). Przypomina bardziej rozpaczliwą walkę o przetrwanie. Firma taka może generować zyski, ale nie stworzy własnej tożsamości, a co za tym idzie nie zajmie w miarę stabilnej pozycji na rynku.

Przewaga strategiczna oznacza, że nasz firma jest bardziej atrakcyjnym partnerem w danej domenie niż inne, konkurencyjne firmy. Stanowi o tym, czy firma jest lepsza od konkurencji i jako taka może wygrać w rywalizacji o klienta.

Cele strategiczne określają co konkretnie ma zostać osiągnięte przez przedsiębiorstwo w kolejnych odcinkach czasu. Pozwalają one w pewien sposób zmierzyć, czy firma rzeczywiście osiągnęła sukces i zrealizowała strategię.

Jednak nie wystarczy stworzyć teoretyczną koncepcję pokonania konkurencji. Elementem, który często się pomija przy tworzeniu strategii są funkcjonalne programy działania. Umożliwiają one przełożenie teorii na praktykę, czyli na konkretne działania przedsiębiorstwa, ale także na codzienne zachowania pracownika.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *