Posted on Leave a comment

Czym jest produkt?

Czym jest produkt?

Najczęściej produkt definiowany jest jako towar, usługa lub pomysł, zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspokajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną jednostkę wartości. Z marketingowego punktu widzenia korzystne dla powodzenia przyjętej strategii jest rozpatrywanie produktu jako czegoś bardziej złożonego.

Wielopoziomowość produktu wyraża koncepcja Theodore Levitta podkreślająca konieczność zwrócenia przez producentów uwagi na to, że nie tylko konkurują ze sobą same produkty, lecz również ich opakowania, reklamy, usługi, sposoby kredytowania, dostaw, przechowywania jak i inne dodatki do oryginalnego produktu. Idea ta zaowocowała szerszym spojrzeniem na produkt i wyodrębnieniem w nim trzech poziomów: rdzenia produktu, produktu rzeczywistego i produktu poszerzonego.

Rdzeń inaczej istota produktu to jedna lub więcej cech produktu skłaniająca konsumenta do zakupu danego produktu – jego główne zalety bądź korzyści dla konsumenta płynące z posiadania danego produktu.

Produkt rzeczywisty zaś uwzględnia takie elementy jak: kolor, rozmiar, cena, marka, jak i wszelkie elementy związane z interakcją nabywca-sprzedawca, tzn. postawa, wygląd personelu, jak i umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem. Cechy i elementy składające się na produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych konsumentów oraz całe otoczenie rynkowe, w tym dostawców i konkurentów.

Natomiast produkt poszerzony, jak sama nazwa wskazuje obejmuje dodatkowe inne korzyści wpływające na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności danego produktu, niebędące fizycznie bezpośrednio zawarte w produkcie, a ułatwiające jego sprzedaż, np. warunki dostawy, serwisu czy kredytowania.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *