Opublikowano Dodaj komentarz

Czym jest zarządzanie skoncentrowane na ludziach?

Czym jest zarządzanie skoncentrowane na ludziach?

Tempo przemian społecznych i gospodarczych nie spada. Organizacje mierzą się z coraz większymi wyzwaniami, które wymagają zmian, również w zarządzaniu. To dobry moment, aby wdrożyć szeroko rozumiane zarządzanie skoncentrowane na ludziach. Jak jednak rozumieć to pojęcie? Jakie są cechy tego stylu zarządzania?

Współczesne zarządzanie wymaga nowych metod

Stoimy w obliczu trzech najważniejszych wyzwań współczesnej cywilizacji: zmian klimatycznych, wymierania gatunków i nierówności społecznych. Każda organizacja, bez względu na to, w jakiej branży funkcjonuje, musi zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki ma przebieg tych procesów. Degeneracja środowiska naturalnego dzieje się na naszych oczach, co ma i będzie miało bardzo poważne skutki dla całej ludzkości. Nie tylko w związku z tym konsumenci coraz częściej oczekują, że to organizacje, które mają największy wpływ i możliwości, zaczną funkcjonować odpowiedzialnie na każdym możliwym polu. Kryzys wywołany pandemią tylko podkreślił wagę wszystkich problemów, z którymi zmaga się nasze otoczenie. Jedną z odpowiedzi jest szeroko rozumiane zarządzanie skoncentrowane na ludziach, które może zapobiec trudnościom natury psychicznej, z którymi spotykamy się od momentu pierwszego lockdownu.

Cechy organizacji typu human-centred

Każda firma jest przede wszystkim grupą ludzi, która pracuje na rzecz innej grupy ludzi. Nie jest to wbrew pozorom banał, ale przypomnienie, iż organizacje nie istnieją bez ludzi, którzy mają swoje kompetencje, umiejętności, style pracy, ale również funkcjonują w realnym świecie, na który firmy mają wpływ. Organizacja, której zarządzanie jest skoncentrowane na ludziach, łączy w sobie wszystkie poniższe cechy:

  1. Tworzy komfortowe miejsca pracy.
  2. Zadania powtarzalne powierza maszynom lub algorytmom, aby ludzie mogli zająć się zadaniami kreatywnymi, innowacyjnymi.
  3. Jest efektywna i produktywna.
  4. Zapewnia wystarczające przychody pracownikom, dzięki którym mogą oni utrzymywać siebie i swoje rodziny.
  5. Kadra menedżerska jest pełna empatii, a pracownicy mają do siebie zaufanie i chętnie współpracują.
  6. Wprowadzane zmiany w organizacji nie dehumanizują.
  7. Nie traktuje pracowników jako kosztów w przeciwieństwie do klientów, którzy zapewniają organizacji tylko pieniądze. Innymi słowy, organizacja traktuje pracowników tak, jak klientów.

Jak tworzyć organizacje zorientowane na ludzi?

Aby możliwe było osiągnięcie takiego stanu, organizacja musi uwolnić potencjał swoich pracowników, zachęcając ich do działań i decyzji wykraczających poza sztywne ramy stanowisk. Nowoczesne organizacje widzą ludzi, a nie profesję czy miejsce w hierarchii. Pracownicy powinni się uczyć poprzez pracę, kwestionować dawne metody wykonywania pracy i stworzyć nowe, które będą nie tylko efektywne, ale również zorientowane na długofalowe cele i rozwój. Istotne, aby nie koncentrować tych wysiłków na celach krótkoterminowych, np. tylko obniżeniu kosztów w jak najkrótszym czasie. To wymagające wyzwanie, ale opłacalne dla wszystkich: organizacji, pracowników i całego społeczeństwa.

Wdrożenie tego podejścia może wymagać wprowadzania zewnętrznego partnera. W Impact poprzez programy rozwojowe pomagamy tworzyć nowoczesne, skoncentrowane na ludziach organizacje. Badamy oczekiwania firm i na ich podstawie konstruujemy efektywny program rozwojowy, mogący wpłynąć na całą organizację.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *