Posted on Leave a comment

Główne błędy w planach marketingowych

Główne błędy w planach marketingowych

Nawet najlepszy plan może zawieść. Nawet jeśli ktoś docenia wagę planowania, może mu się nie udać. Wskazać jednak można pewne powszechnie występujące przyczyny, które mają wpływ na to, że planowanie marketingowe nie kończy się powodzeniem. Są to:

  • brak metodycznego podejścia – opieranie się jedynie na zdrowym rozsądku zamiast na systematycznej wiedzy, postawa pt. „jakoś to będzie”;

  • zbyt wielki nacisk położony na szczegóły – tracenie z oczu celów, strategii, a koncentrowanie się na najdrobniejszych szczegółach, które niekonieczne są istotne;

  • zbyt dalekie wybieganie w przyszłość – snucie wizji dalekiej przyszłości, podczas gdy prawdopodobnie plan marketingowy będzie potrzebował korekty pod wpływem różnych okoliczności;

  • brak wsparcia ze strony kierownictwa (liniowego i najwyższego) – utrudniony kontakt z kierownictwem, niskie kompetencje osób zarządzających, które skutkują „odcinaniem” się od nowych pomysłów, brak zainteresowania, brak wsparcia zarówno podczas planowania jak i realizacji;

  • traktowanie planowania marketingowego jako koniecznego zła, czegoś co musi zostać wykonane raz w ciągu roku i można o tym zapomnieć;

  • oddzielenie planowania operacyjnego od planowania strategicznego;

  • zbyt wielki nacisk położony na liczby – podawanie jedynie wyliczeń, zestawień, brak opisu co ma być osiągnięte, w jaki sposób itp.;

  • niewystarczające uwzględnianie potrzeb i wymagań klienta – koncentrowanie się jedynie na firmie, na wysokości sprzedaży, zapominając że to klient jest odbiorcą prowadzonych działań, produkt jest przygotowywany dla niego, aby chciał go kupić.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *