Posted on Leave a comment

Gospodarka turystyczna i jej składniki

Gospodarka turystyczna i jej składniki

Turystyka, jak każda dziedzina życia gospodarczego, wymaga odpowiedniej promocji. Nic więc dziwnego, że promocja turystyczna oraz informacja turystyczna odgrywają coraz większą rolę.

Turystyka to dość specyficzna dziedzina gospodarki, zatem w jej marketingu i promocji pojawiają się niespotykane gdzie indziej rozwiązania. Dbanie o jej rozwój jest bardzo ważne, gdyż turystyka to nie tylko usługi turystyczne same w sobie, ale szereg innych dziedzin, które mogą odnieść korzyści wynikające z dobrej promocji turystycznej.

Dla poszczególnych miejscowości oraz gmin turystyka staje się zatem coraz ważniejszą częścią gospodarki. Są i takie regiony, w których turystyka gra pierwsze skrzypce. Tam prowadzenie odpowiedniej gospodarki turystycznej i jej promocja jest szczególnie ważne. Należy jednak pamiętać, że sama turystyka nie jest całkowicie oderwana od innych dziedzin życia. Wpływa ona na inne gałęzie gospodarki, jednak i one wpływają na nią. Na rozwój turystyczny wpływają również takie czynniki, jak sytuacja polityczna czy ekonomiczna oraz czas trwania sezonu turystycznego.

W gospodarce turystycznej coraz ważniejsze są zatem dokładne plany marketingowe, dzięki którym można skoncentrować się na takich kwestiach, jak promowany produkt turystyczny oraz jego sprzedaż. Planowanie marketingowe w turystyce uwzględnia zatem takie czynności jak określenie wielkości ruchu turystycznego i wstępne oszacowanie wysokości planowanych przychodów. Coraz ważniejsza w gospodarce turystycznej staje się również strategia marketingowa, która pozwala dotrzeć z konkretnym produktem turystycznym do odpowiedniej grupy odbiorców. Podobnie jak w przypadku marketingu i promocji związanej z innymi dziedzinami gospodarki, tak i w turystyce stosowany jest słynny marketing-mix, w skład którego wchodzą: cena, produkt, promocja oraz kanał dystrybucji. Aby marketing był skuteczny ważne jest śledzenie rynku i dostęp do aktualnych informacji z nim związanych. W gospodarce turystycznej również ważną rolę odgrywa segmentacja rynku, dzięki której można z odpowiednim produktem dotrzeć do określonej grupy ludności.

Innym ważnym elementem związanym z rozwojem turystyki oraz z gospodarką turystyczną jest produkt turystyczny i jego promocja. Czym jest ów produkt? To wszelkie dobra i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Produktem turystycznym może być zatem wycieczka lub nocleg w hotelu, jest nim również ciekawy zabytek oraz impreza. Dla każdego produktu turystycznego ważna jest zajmowana pozycja na rynku, na którą wpływa m. in. jakość, cena oraz konkurencyjność samego produktu.

Gospodarka turystyczna posługuje się również pojęciem marki, przy czym na rynku turystycznym ważna jest marka turystyczna miejsca docelowego oraz marka biura podróży. Markowe miejsce jest rozpoznawalne i wyróżniające się licznymi atrakcjami. Casablanca czy Paryż – to najlepsze przykłady turystycznych marek. W Polsce taką marką mogą być mazury oraz Bieszczady, tak dobrze znane nawet tym, których turystyka zbytnio nie interesuje.

Gospodarka turystyczna związana jest z promocją, w której ważną rolę odgrywa reklama, promocja sprzedaży oraz Public Relations. Postępowanie wygląda tu zazwyczaj tak, jak w przypadku sprzedaży innych towarów i usług, z tą różnicą, że inny jest wymiar promowanego produktu.

Gospodarka turystyczna i jej składniki

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *