Opublikowano Dodaj komentarz

Innowacje inspirowane przez naturę – także w polskich miastach

Korzystając ze środków unijnych, Wrocław i Poznań realizują programy wdrażania innowacji inspirowanych przez naturę. W efekcie, mimo zmian klimatu, miasta mają być bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców.

Ponad 70 proc. populacji Ziemi to dziś mieszkańcy miast. Szacuje się, że do połowy XXI wieku liczba ta wzrośnie do 80 proc. To oznacza, że w miastach do 2050 r. przybędzie 36 mln nowych mieszkańców. Tak duży wzrost zaludnienia niesie nowe wyzwania, związane z zapewnieniem dostępu do wody i energii elektrycznej, gospodarowaniem odpadami oraz planowaniem przestrzennym. Trudno im sprostać zwłaszcza wobec postępujących zmian klimatycznych (które przynoszą ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów czy ulewne deszcze) czy zjawiska starzenia się populacji mieszkańców miast.

Niektóre miasta – także w Polsce – realizują projekty pozwalające przeciwdziałać zmianom klimatu lub łagodzić ich skutki. Korzystają przy tym z unijnych środków. Pozwala to realizować projekty innowacyjnych rozwiązań inspirowanych przez naturę, dzięki którym miasta stają się bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców – przypomina w informacji przesłanej PAP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

“Są to nowatorskie sposoby wykorzystania potencjału naturalnych ekosystemów, np. ich zdolności do zatrzymywania wód opadowych, oczyszczania wód stojących, pochłaniania dwutlenku węgla” – tłumaczy ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, dr Magdalena Głogowska.

Projekty, finansowane z grantów programie Horyzont 2020, od lata b.r. realizują Wrocław i Poznań.

We Wrocławiu – w ramach Green cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Grow, Health Citizens and Environment – realizowany jest projekt oaz zieleni, GROW Green. Dotyczy on opracowania rozwiązań opartych na tzw. świadczeniach ekosystemów, umożliwiających lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych czy stworzenie oaz zieleni. Mają one dawać schronienie przed upałem, zapewniać zacienienie i powodować lokalne obniżenie temperatury, zwiększając odporność miasta na zmiany klimatu.

W projekcie uczestniczy miasto Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Rozwiązania, wypracowane w trakcie trwania projektu, zostaną zastosowane w części Ołbina – gęsto zaludnionej dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską. Oprócz Polaków w skład konsorcjum projektowego weszło 20 partnerów z 8 innych państw, w tym miasta takie jak Manchester (Wielka Brytania), Valencia (Hiszpania), Wuhan (Chiny), Lille (Francja), Zadar (Chorwacja) oraz Modena (Włochy).

Z kolei Poznań realizuje program zielonej infrastruktury – CONNECTING (COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance), który zakłada upowszechnienie w miastach rozwiązań inspirowanych przez naturę. Dzięki nim, mimo negatywnych skutków zmian klimatu, miasta mają się rozwijać w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców – poprawiać.

Program polega na wprowadzeniu do miast zielonej infrastruktury, np. sieci ogrodów społecznych, poprzez tworzenie nowych – i stopniowe udostępnianie mieszkańcom wybranych ogródków szkolnych i przedszkolnych. Zaplanowano również tworzenie punktowych obszarów zieleni w gęstej zabudowie śródmieścia z udziałem mieszkańców, a także dalszą rewitalizację terenów nadrzecznych czy gospodarowanie wodami opadowymi. Polskimi partnerami w projekcie są miasto Poznań oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

“Zainteresowanie polskich miast konkursami ogłaszanymi w programie Horyzont 2020 wskazuje, że nasze miasta są otwarte na zielone innowacje i gotowe do włączenia się w realizację projektów, które zmienią je w żywe zielone laboratoria” – ocenia dr Magdalena Głogowska.

Dla miast, które chcą realizować podobne projekty, 14 listopada KPK organizuje dzień informacyjny. W trakcie spotkania przedstawione zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowiska, ICT oraz efektywności energetycznej budynków. KPK zaprezentuje wybrane projekty realizowane przez polskie miasta w programie Horyzont 2020.

Więcej informacji oraz rejestracja tutaj.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *