Posted on Leave a comment

Jak zostać IT Project Managerem?

Jak zostać IT Project Managerem?

Kierownik projektów informatycznych to osoba, na której ciąży ogromna odpowiedzialność za powierzone jej zadania. Project Manager zarządza nie tylko czasem czy kosztami, ale także samym zakresem działań projektu, a dodatkowo musi umieć budować odpowiednie relacje z podwładnymi i innymi pracownikami. Osoba na tym stanowisku powinna mieć szeroką wiedzę, ale także i kompetencje miękkie m.in. takie jak komunikatywność, kreatywność czy odporność na stres. Jak zostać IT Project Managerem?

Odpowiednie wykształcenie to podstawa

Bez wymaganej wiedzy trudno odnaleźć się na jakimkolwiek stanowisku, dlatego Project Manager powinien ukończyć odpowiednie studia, by móc wykonywać poprawnie wszystkie swoje obowiązki. Najczęściej jednak osoba aplikująca na to stanowisko jest aktywna zawodowo, więc trudno pogodzić jej studia z pracą. Rozwiązaniem może być e-learning, z którego pomocą można zdobywać wiedzę z każdego miejsca w kraju. Studia online umożliwiające zostanie IT Project Managerem dostępne są m.in. w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu (https://www.zpsb.pl/studia-podyplomowe/studia-przez-internet-e-learning) na kierunku „Zarządzanie projektami informatycznymi”. Jaką wiedzę powinien posiadać kierownik projektów? Musi on opracowywać jasne i osiągalne cele, zarządzać umiejętnie czasem pracowników, budżetem oraz sprawować opiekę nad jakością prac. Na nim spoczywa główna odpowiedzialność i to jego wykształcenie stanowi o wartości kapitału intelektualnego całego projektu. Stąd najczęściej wybierane osoby na to stanowisko muszą mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie i znać się dobrze na branży.

Kompetencje miękkie

Sama wiedza jednak nie wystarczy, jeżeli kierownik projektu nie posiada odpowiednich cech. Wśród najważniejszych trzeba wymienić zdolność do szybkiej analizy sytuacji, umiejętność sprawnego zarządzania pracownikami i komunikowania się z nimi (często nawiązywania z nimi przyjacielskich relacji), odporność na stres, nastawienie na uczenie się i szybkie dostosowywanie do zmian (zwłaszcza w szybko rozwijającym się sektorze IT), systematyczność czy zdolność do motywowania pracowników. Specyfiką tego stanowiska jest również jego tymczasowość – określony projekt realizowany jest przez pewien okres, na czas którego organizuje się osobną grupę odpowiedzialną tylko za kwestie z nim związane. Po wszystkim zespół ulega likwidacji, dlatego Project Manager to osoba, która stale musi podejmować kolejne przedsięwzięcia.

Monitoring sytuacji

W pracy kierownika projektów informatycznych ważne jest stałe monitorowanie prowadzonych działań. Osoba kompetentna wie, jak analizować pracę zarówno poszczególnych osób, jak i całych zespołów oraz jak wykrywać występujące konflikty. Wszystko po to, aby móc zrealizować założone cele i niwelować możliwe zagrożenia.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *