Posted on Leave a comment

W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania

Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Uniwersytet Szczeciński zapraszają do udziału w konferencji z cyklu “W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania”, która odbędzie się 12 maja 2017 r. w Szczecinie. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje udział w konferencji oraz publikację artykułu. Nadesłane teksty referatów zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii “Zarządzanie procesami w teorii i praktyce”. Opłata nie obejmuje kosztów ewentualnych noclegów.

Tematyka:

 • orientacja funkcjonalna vs. procesowa w zarządzaniu;
 • podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania (podejście japońskie, podejście zachodnie, BPR, BPM);
 • podejście procesowe a zarządzanie jakością;
 • perspektywa procesu a orientacja na klienta;
 • metodyka wdrażania rozwiązań procesowych;
 • standaryzacja procesów;
 • pomiar efektywności procesów;
 • struktura zarządzania procesem;
 • wdrażanie procesowej struktury organizacyjnej;
 • model zarządzania organizacją w oparciu o procesy według normy ISO 9001;
 • rozwiązania informatyczne wspierające implementację zarządzania procesowego;
 • rozwiązania procesowe a zmiany w systemie rachunkowości organizacji.

Cele konferencji:

 • prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego Konferencji, wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych;
 • wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych i działalności Katedr zajmujących się problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością;
 • integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością.

Więcej informacji:
Strona konferencji

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *