Posted on Leave a comment

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Psychologia i komunikacja w biznesie”

Exante TC zaprasza do udziału w konferencji pt. “Psychologia i komunikacja w biznesie”, która odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2016 r. we Wrocławiu. Konferencja i warsztat poświęcone są problemowi psychologicznych mechanizmów zarządzania organizacją i instytucją.

Celem konferencji szkoleniowej jest dyskusja i prezentacja osiągnięć w zakresie najnowszych zastosowań teorii psychologii w środowisku biznesowym. Zakres tematyczny konferencji i warsztatów koncentruje się na rozwiązaniach podnoszących efektywność pracowników i konkurencyjność organizacji poprzez aplikację rozwiązań proponowanych przez aktualne osiągnięcia psychologii biznesu.

Konferencja szkoleniowa składa się z dwóch części (wykładowej i warsztatowej). Możliwość zgłoszenia udziału w wybranej części wydarzenia:

  • dzień I (konferencja naukowa),
  • dzień II (warsztaty – trening kreatywny),
  • dzień I i II (udział w konferencji naukowej i warsztatach).

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są studenci i doktoranci, przedstawiciele środowiska naukowego i akademickiego oraz biznesu, jak również osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu zastosowań współczesnych rozwiązań psychologii biznesu na gruncie organizacji i instytucji.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *