Posted on Leave a comment

Konkurs na Informację Medialną

Urząd Patentowy RP zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji.

Celem konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez wypełnienie odrębnego formularza zgłoszeniowego i nadesłanie go wraz ze zgłaszaną publikacją do siedziby Urzędu Patentowego RP z dopiskiem „Konkurs na informację medialną” w terminie do 22 października 2016 r. Zgłoszenia można dokonać także w formie elektronicznej na podane poniżej adresy.

Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto.

Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.

Zobacz
Regulamin

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *