Posted on Leave a comment

Marketing w kulturze

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Marketing w kulturze,

która odbędzie się 26.09.2015 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematem, zwłaszcza językoznawców, marketingowców, kulturoznawców, filmoznawców, medioznawców i socjologów.

Tematyka konferencji:

  • marketing w instytucjach kultury;
  • cyberkultura;
  • portale internetowe jako źródło wiedzy dotyczące organizacji kultury;
  • kampanie PR-owe a kultura;
  • komunikacja wizualna;
  • promocja wydarzeń kulturalnych w mediach;
  • upowszechnianie kultury;
  • kształtowanie relacji z odbiorcami oferty kulturalnej;
  • marketing terytorialny.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *