Posted on Leave a comment

Marketing XXI wieku

Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS w Lublinie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Marketing XXI wieku”, która odbędzie się 17 listopada 2017 roku w Lublinie.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju oraz wyzwań marketingu w XXI wieku. Konferencja jest skierowana przede wszystkim do studentów studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich.

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

  1. Zachowania konsumentów na rynku
  2. Zarządzanie marką
  3. Reklama i nowoczesne formy komunikacji

Harmonogram:
do 1 września 2017r. – zgłoszenie uczestnictwa
do 30 września 2017r. – przesłanie pracy
do 8 października 2017r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Koszt uczestnictwa:
Uczestnictwo czynne – 130 zł
Uczestnictwo bierne – 100 zł

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w monografii.

Na wszystkie pytania Organizatorzy odpowiedzą przez e-mail: marketingxxiwieku.konferencja@gmail.com

Zgłoszenia prowadzone są przez formularz znajdujący się pod linkiem: https://goo.gl/forms/wWfJwNLaVyhaK9Eh2

Zobacz
Strona wydarzenia

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *