Posted on Leave a comment

Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym

Pracownia Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół roli i znaczenia marek i znaków towarowych we współczesnym, zdominowanym przez konsumpcję świecie. Zasadniczym jej celem jest zarówno ujęcie retrospektywne powyższej problematyki i poszukiwanie pierwszych symptomów zjawisk, które tak mocno uwidoczniły się w XX wieku, jak i podejście interdyscyplinarne, z uwzględnieniem różnych punktów odniesienia. Problematyka dotycząca sposobu postrzegania marek we współczesnym społeczeństwie coraz częściej staje sie przedmiotem zainteresowania nie tylko środowisk biznesowych, ale także instytucji publicznych oraz poszczególnych miejscowości czy regionów.

W założeniu organizatorów planowana konferencja stanowi pierwsze spotkanie z cyklu: “Wokół marek i znaków towarowych”. Mając na uwadze szeroki, globalny kontekst zjawiska, chcielibyśmy w sposób szczególny w trakcie pierwszego spotkania przyjrzeć się funkcjonowaniu marek i znaków towarowych w społeczeństwie konsumpcyjnym, z uwzględnieniem polskich realiów.

Tematyka:
– początki marek i znaków towarowych;

– najstarsze marki krajowe i marki globalne;

– kształtowanie się prawnej ochrony znaków towarowych;

– specyfika marek okresu socjalizmu;

– polskie marki w okresie transformacji systemowej;

– marki globalne i marki regionalne na rynku europejskim;

– marki w biznesie a marki instytucji publicznych;

– paradoksy konsumpcjonizmu;

– współczesna kultura konsumencka wobec marek i znaków towarowych.

Wysokość opłaty konferencyjnej: 150 zł. (dla doktorantów 100 zł).

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *