Posted on Leave a comment

Oszczędności Polaków

Oszczędności Polaków

Rośnie zadowolenie Polaków z sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych. Od 1993 roku odsetek respondentów zadowolonych z własnego poziomu życia zwiększył się z 3% do 26%, przy jednoczesnym spadku odsetka żyjących w swojej ocenie skromnie lub biednie – z 51% do 18%. Maleje też liczba badanych, którzy czują się zagrożeni biedą – w ciągu ostatnich dwudziestu lat z 11% do 30% zwiększył się odsetek osób spokojnych o swoją przyszłość finansową, natomiast z 49% do 29% zmniejszyła się liczba obawiających się biedy. W ten kontekst wpisuje się zmiana struktury budżetów domowych w zakresie zgromadzonych oszczędności i zaciągniętych kredytów.

Obecnie połowa Polaków (49%) deklaruje, że ich gospodarstwo domowe posiada pewne oszczędności pieniężne, i niemal tyle samo (51%) twierdzi, że nie ma takiego zabezpieczenia. W ciągu ostatnich trzech lat odsetek osób, które posiadają oszczędności, wzrósł z poziomu 40% o 9 punktów procentowych, natomiast w okresie ostatniego dziesięciolecia ich liczba podwoiła się (wzrost z 23% do 49%).

Oszczędności Polaków

Wyniki badań pokazują, że wraz z poprawą sytuacji finansowej Polaków upowszechnia się zwyczaj odkładania części funduszy, by zabezpieczyć się na przyszłość. Ponad jedna czwarta spośród posiadających oszczędności (27%, od 2014 roku wzrost o 8 punktów procentowych) deklaruje, że za zgromadzoną kwotę byłaby w stanie utrzymać się przez co najmniej pół roku.

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w sierpniu 2017 roku przez CBOS.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *