Posted on Leave a comment

Plan marketingowy biura podróży “Anntravel”

Plan marketingowy biura podróży "Anntravel" - przykład

Coraz częściej myślisz o tym, co zrobić, aby rozwijać się dynamiczniej? A może skończyły Ci się pomysły odnośnie promocji? Jeśli tak, odpowiedź jest jedna, potrzebujesz planu marketingowego. Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla biura podróży.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy biura podróży „Anntravel”

Okładka

Plan marketingowy biura podróży "Anntravel"

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby biura podróży „Anntravel”. Firma istnieje na polskim rynku od pięciu lat. W ostatnim czasie obserwujemy jednak spadek zainteresowania sprzedawanymi przez nas produktami. Planujemy zmodyfikować kilka już istniejących produktów oraz wprowadzić zupełnie nowe.

Przedmiotem działalności firmy jest organizowanie krajowego wypoczynku dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Widzimy jednak konieczność poszerzenia oferty o wyjazdy zagraniczne. Ważnym elementem promocji będzie wykorzystanie możliwości jakie daje internet oraz udział w targach.

Celem naszego planu marketingowego jest wzrost sprzedaży produktów o 5% rocznie przez kolejne 5 lat działalności firmy oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży usług przynajmniej na poziomie 8% rocznie. Musimy podjąć decyzję, co do promocji wyjazdów zagranicznych, aby osiągnąć zakładane cele. Plan marketingowy posłuży również do monitorowania przebiegu realizacji założeń.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Kompletny plan marketingowy biura podróży “Anntravel” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *