Plan marketingowy Liceum Ogólnokształcącego

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla prywatnego liceum.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego niepublicznego liceum.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 51

Okładka

Plan marketingowy Liceum Ogólnokształcącego

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Analiza sytuacji
  2.1. Analiza makrootoczenia
  2.2. Branża
  2.3. Analiza konkurencji
  2.4. Rynki docelowe
  2.5. Analiza SWOT
3. Strategia marketingowa
  3.1. Misja
  3.2. Cele marketingowe
  3.3. Strategia produktu
  3.4. Strategia ceny
  3.5. Strategia promocji
  3.6. Dystrybucja
  3.7. Obsługa klienta
4. Harmonogram
5. Finanse
6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został przygotowany na potrzeby Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 51, które rozpocznie działalność w 2018 r. W dokumencie przeanalizowano sytuację wyjściową oraz możliwości wprowadzenia nowej oferty na rynek. Zadaniem szkoły jest rozwijanie wiedzy oraz wrażliwości społecznej młodzieży. Program dydaktyczno-wychowawczy przyjmuje za podstawę kształcenie umiejętności rzetelnej pracy: rozwijanie inicjatywy i odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, skorzystać ze zróżnicowanej oferty zajęć dodatkowych, skonsultować z doradcami decyzję w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia.

Obecnie kształceniem ponadpodstawowym objęte są osoby w wieku od 15 lat, które ukończyły obowiązkowe szkoły podstawowe. Wciąż największą popularnością cieszą się szkoły dające możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Widzimy zatem zapotrzebowanie na nasze usługi na rynku. We wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 kształciło się 5 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 12,9% ludności kraju.

Do celów wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego należą m.in. przeprowadzenie z sukcesem naboru do klas o profilu ekonomicznym, informatycznym i dziennikarsko-społecznym, zwiększenie rozpoznawalności Szkoły, zwrócenie uwagi obecnych klientów na dalsze możliwości współpracy. W kolejnych latach chcemy rozszerzyć ofertę o nowe profile klas oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą właściciela do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład