Posted on Leave a comment

Plan marketingowy siłowni “Rzeźba”

Plan marketingowy siłowni "Rzeźba" - przykład

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla siłowni.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego siłowni „Rzeźba”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy siłowni „Rzeźba”

Okładka

Plan marketingowy siłowni "Rzeźba"

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
   1.1. Założenia
   1.2. Prognoza sprzedaży
   1.3. Kluczowe produkty
   1.4. Rynki strategiczne
2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Produkt
   3.2. Cena
   3.3. Promocja
   3.4. Dystrybucja
4. Harmonogram
5. Budżet oraz rachunek zysków i strat
6. Kontrola wdrożenia
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został przygotowany na potrzeby siłowni „Rzeźba”, która rozpoczęła działalność w 2017 r. W dokumencie przeanalizowano obszar działalności firmy oraz pokazano jak powiększyć bazę klientów.

Siłownia świadczy usługi w zakresie treningu siłowego i fitness. Oferta obejmuje nie tylko profesjonalnie wyposażoną siłownię, ale również zajęcia fitness (m.in. Active Walk), prowadzone przez certyfikowanych trenerów. Klienci mogą liczyć na rozpisanie treningów i doradztwo.

Celem wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego jest osiągnięcie zakładanej wielkości sprzedaży, a następnie jej wzrost o 7% rocznie oraz zwiększenie wartości sprzedawanych usług w granicach 30%-60% w perspektywie najbliższych 3 lat.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą właściciela do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *