Posted on Leave a comment

Plany finansowe

Plany finansowe w planie marketingowym

Zawsze musisz być świadomy(a), że przyjęte przez Ciebie metody kosztują. Reklama, którą zamieścisz w gazecie, nie znajdzie się tam za darmo, z kolei wzrost sprzedaży, chociaż sam w sobie korzystny, przełoży się na wzrost kosztów związanych z wyprodukowaniem towaru itp. Właśnie dlatego, zanim zaczniesz działać, przemyśl czy jest to opłacalne dla Twojej firmy. Nie wszystkie też inwestycje zwracają się od razu, niektóre wymagają dłuższej perspektywy czasu.

Przygotowanie planu finansowego polega na szczegółowym określeniu spodziewanych przychodów, kosztów i zysków dla zawartych w planie programów marketingowych. Minimalny zakres informacji podany w tym punkcie obejmie dane na temat całkowitego kosztu realizacji planu. Wysokość budżetu jest uzależniona od dwóch parametrów: (1) stosunku budżetu marketingu do przeciętnych zysków w danej branży, (2) wysokości kosztów, jakie należy ponieść, aby przedsiębiorstwo osiągnęło zaplanowane cele.

Jeśli chodzi o szacowanie kosztów, to jedne z nich zmieniają się w zależności od np. wielkości produkcji, a inne pozostają stałe. Stąd pochodzi podział na koszty stałe i koszty zmienne. Ogólna zasada pozwalająca je odróżnić mówi, że jeśli jesteś w stanie stwierdzić bezpośrednią zależność pomiędzy kosztem a liczbą jednostek sprzedanego towaru, to jest to koszt zmienny. W innym przypadku mowa o koszcie stałym. Koszt stały może wzrastać skokowo, np. koszt wynajęcia magazynu wzrasta, kiedy firma potrzebuje dodatkową powierzchnię. Jednak nadal koszty te pozostają stałe w określonym czasie.

Należy pamiętać, że każda decyzja marketingowa może podnieść koszty, np. dzięki skutecznej kampanii reklamowej, która spowoduje taki wzrost sprzedaży, że konieczny będzie zakup dodatkowej maszyny produkcyjnej (koszt stały), zamówienie większej ilości materiału, z którego produkt powstaje (koszt zmienny) itd.

Przykłady kosztów stałych: wynajem lokalu, reklama, pensja sprzedawców, opłaty na ubezpieczenie, opracowanie produktu. Koszty stałe ponosisz ciągle, bez znaczenia czy produkt uda Ci się sprzedać czy też nie.

Przykłady kosztów zmiennych: koszty robocizny, zużytych materiałów, energia zużyta do produkcji, koszty sprzedaży, koszty dostaw, prowizje sprzedawców.

Przy konstruowaniu budżetu można go również podzielić pomiędzy produkty i poszczególne rodzaje działalności marketingowej (marketing-mix). W ten sposób otrzymasz dwuwymiarową macierz (zob. Tabela 1).

Tabela 1. Macierz podziału budżetu

Wyszczególnienie
Produkt
Suma
A
B
C
N
Obrót
Zysk
Faza życia (wprowadzenie, rozwój, dojrzałość, schyłek)
Pozycja rynkowa (osiągnięta lub planowana, np. lider)
Jakość
Opakowanie
Serwis
Gwarancja
Zwroty
Skonto
Warunki płatnicze
Reklama
Promocja sprzedaży
Public relations
Pośrednicy
Składowanie
Transport
Suma

Źródło: Nowotny, Izabella. 1993. Plan marketingowy. Warszawa: POLTEXT. S. 67.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *