Posted on Leave a comment

Politechnika Częstochowska i huta Liberty Częstochowa będą współpracować

Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Alexander Osterwalder and Yves Pigneur

Nowy właściciel częstochowskiej huty, spółka Liberty Częstochowa oraz Politechnika Częstochowska zawarły umowę o współpracy i podpisały list intencyjny m.in. w sprawie płatnych staży dla studentów. Współdziałaniu przedsiębiorstwa i uczelni patronuje samorząd Częstochowy.

Jak poinformował we wtorek częstochowski Urząd Miasta, w ramach podjętej współpracy uczelnia chce zachęcić młodych ludzi do studiowania kierunków związanych z przemysłem, w tym metalurgii.

Natomiast firma Liberty Częstochowa, poszukująca nowych kadr dla huty, oferuje studentom kierunków technicznych możliwość odbycia płatnych staży, a także prowadzenia badań laboratoryjnych. W planie ma też współpracę z częstochowskimi szkołami branżowymi i technicznymi.

Z uczestnikami spotkania, podczas którego podpisano porozumienie obu instytucji, połączył się zdalnie szef działu zasobów ludzkich Grupy Liberty w Europie Wschodniej i Centralnej, Sean Shepherd. Jak podkreślił, koncernowi bardzo zależy na współpracy z uczelniami wyższymi w celu kształcenia nowych kadr. Firma chce też promować innowacyjne rozwiązania w przemyśle.

Na staże w częstochowskiej hucie będą mogli liczyć m.in. studenci nowego kierunku “Inteligentny przemysł”, utworzonego właśnie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Innowacyjne studia są odpowiedzią na wyzwania rewolucji przemysłowej 4.0. Program przewiduje kształcenie z zakresu projektowania i rozwoju produktu oraz nowoczesnych procesów produkcyjnych.

Częstochowska huta, której właścicielem od 28 maja br. jest spółka Liberty Częstochowa, to największy w Polsce producent blach grubych (o grubości od 6 do 150 mm) dla przemysłu maszynowego, stoczniowego, budownictwa oraz górnictwa i energetyki, m.in. na rurociągi i gazociągi. Celem nowego właściciela jest produkcja miliona ton stali rocznie. Huta, która w tym roku obchodzi 125-lecie istnienia, zatrudnia obecnie 1,2 tys. osób i prowadzi nabór nowych pracowników na wiele stanowisk produkcyjnych i związanych z utrzymaniem ruchu.

Z końcem maja br. zakończyła się procedura sprzedaży majątku upadłej Huty Częstochowa. W lutym przetarg za 190 mln zł wygrała spółka Corween Investments z grupy Liberty – potentata na rynku hutniczym – będąca od grudnia ub. roku dzierżawcą huty. Spółka Corween Investments zmieniła następnie nazwę na Liberty Częstochowa.

Wcześniej dzierżawcą upadłej Huty Częstochowa, prowadzącym produkcję w zakładzie, była firma Sunningwell International Polska. Na początku grudnia ub. roku syndyk rozwiązał umowę z tym dzierżawcą po tym jak m.in. produkcja w zakładzie stanęła, a część załogi trafiła na postojowe. Kolejnym dzierżawcą została spółka Corween Investments, która wznowiła produkcję w zakładzie 10 stycznia br.

PAP – Nauka w Polsce, Marek Błoński

mab/ je/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *