Posted on Leave a comment

Polski start-up otrzyma grant na wdrożenie pilotażowego rozwiązania w leczeniu przewlekłej choroby nerek

Projekt start-upu Doctor.One zwyciężył w konkursie #Nephrohero – Wyścig z niewidzialnym wrogiem. Zwycięzca otrzyma 400 tys. zł na wdrożenie pilotażowego rozwiązania, które ma pomóc pacjentom z przewlekłą chorobą nerek. To pierwsza taka inicjatywa w ramach Warsaw Health Innovation Hub – informuje ABM.

W Polsce na przewlekłą chorobę nerek (PChN) cierpi ponad 4 miliony osób, przy czym jedynie 200 tysięcy z nich to pacjenci z już postawioną diagnozą. To druga najczęstsza choroba przewlekła w kraju, która nieleczona może prowadzić nawet do niewydolności nerek.

Jak poinformowała PAP Agencja Badań Medycznych zwycięski zespół, realizujący projekt, otrzyma od inicjatora i fundatora konkursu – firmy AstraZeneca – grant w wysokości 400 tys. złotych, a także wsparcie konsultacyjne ze strony publicznej oraz EIT Health InnoStars. Projekt potrwa około 12 miesięcy.

Doctor.One, działając w konsorcjum, planuje zaangażować lekarzy rodzinnych (POZ) oraz specjalistów nefrologii do zaprojektowania modelu spersonalizowanej, stałej opieki dla osób z ryzykiem lub wczesnym stadium PChN i przetestowania go na grupie 100 pacjentów.

Każdy uczestnik projektu na początku otrzyma kompleksowy przegląd zdrowia, w tym uzgodniony z zespołem medycznym pakiet badań. Następnie zostanie objęty stałą opieką w ramach udostępnionej aplikacji, prowadzoną przez zaufanego lekarza. W razie potrzeby będzie miał również dostęp do konsultacji telemedycznych i stacjonarnych. Po dziewięciu miesiącach opieki otrzyma ponowny przegląd zdrowia i badania kontrolne. Na podstawie pilotażu zostaną opracowane założenia i rekomendacje dalszych działań oraz wdrożenia takiego podejścia do podstawowej opieki medycznej w Polsce.

Ocena zgłoszeń do pierwszego konkursu Warsaw Health Innovation Hub odbywała się w panelach eksperckich, złożonych z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych czy Urzędu Patentowego. Oceniający kierowali się przede wszystkim kryterium innowacyjności, jakości oferowanej opieki nad pacjentem, i realną możliwością przeprowadzenia pilotażu w ciągu 12 miesięcy.

PAP – Nauka w Polsce, Agata Zbieg

agz/ mhr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *