Posted on Leave a comment

W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym

Zarząd Inżynierii i Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zaprasza do udziału w VII konferencji naukowej Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania pt. “W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym”, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Celem organizatorów tegorocznej konferencji naukowej jest stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji, prezentacji wyników badań oraz rozwiązań, które prowadzą w kierunku organizacji doskonałej. Konferencja obejmować będzie szerokie spektrum rozważań z zakresu marketingu i zarządzania w sektorze publicznym, wojskowym, społecznym i biznesowym.

Zaproszenie kierowane jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, menedżerów i pracodawców, teoretyków i praktyków zarządzania, doktorantów i studentów.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Nowe formy komunikowania się w organizacji z klientem;
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji;
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych, wojskowych, społecznych i przedsiębiorstwach;
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w organizacjach wojskowych, publicznych, społecznych i w biznesie;
 • Marketing i doświadczenie klienta w organizacjach wojskowych, publicznych, społecznych i w biznesie;
 • Zarządzanie projektami w sektorze biznesowym, publicznym i społecznym;
 • Innowacje i jakość w organizacjach wojskowych, publicznych, społecznych i w biznesie;
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem w organizacjach wojskowych, publicznych, społecznych i w biznesie;
 • Rozwój przedsiębiorczości w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym;
 • Zarządzanie logistyką w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym;
 • Zwinność organizacji w różnych sektorach i branżach;
 • Zarządzanie wiedzą w sektorze biznesowym, publicznym i społecznym.

Opłata za pełny udział w konferencji (pierwszy i drugi dzień):

 • pracownicy naukowi i/lub dydaktyczni uczelni wyższych i instytutów badawczych – 550 zł;
 • praktycy – 550 zł;
 • doktoranci – 400 zł;
 • studenci (studia licencjackie i magisterskie) – 250 zł.

Zobacz
Strona konferencji

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *