Posted on Leave a comment

Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje

Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Prawo cywilne i prawo spółek. Problemy – wyzwania – interpretacje”.

Konferencja odbędzie się w sobotę 18 marca 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat historii, palących problemów oraz obecnych kierunków rozwoju szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego.

Konferencja będzie polem do dyskusji dotyczącej powszechnie obowiązującego prawa krajowego (polskiego), zagranicznych porządków prawnych (Europa i świat), regulacji międzynarodowych oraz rozważań komparatystycznych i doktrynalnych.

Proponowane obszary tematyczne:
• Rodzaje umów w obrocie gospodarczym
• Klauzule abuzywne
• Instytucje mające chronić interesy przedsiębiorców w Polsce, Europie i na świecie
• Restrukturyzacja a niewykonane umowy czy niespłacone zobowiązania
• Sposoby pozwalające na zabezpieczenie wierzytelności
• Granice swobody umów
• Rola i znaczenie ładu korporacyjnego w Europie i na świecie
• Problematyka grup spółek i prawa holdingowego
• Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek w prawie polskim i europejskim
• Międzynarodowe umowy handlowe

Zobacz
Strona konferencji

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *