Posted on Leave a comment

Problemy współczesnego marketingu i logistyki – teoria i praktyka

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej we współpracy z: Katedrą Logistyki Katedrą Polityki Transportowej oraz Katedrą Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Problemy współczesnego marketingu i logistyki – teoria i praktyka,

która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2015 r. w Gdańsku.

Celem konferencji jest ukazanie roli marketingu i logistyki w działalności przedsiębiorstwa oraz znaczenia integracji działań z obu obszarów dla sprawnego funkcjonowania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu.

Potrzeba takiego spojrzenia wynika z konieczności powiązania przepływów wewnątrz organizacji oraz w ramach łańcucha dostaw. Szczególnie istotne będą przepływy produktów oraz informacji. Tylko takie podejście warunkuje dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb nabywców, utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie, nawiązanie oraz utrzymanie relacji z nabywcami oraz kooperantami, a w konsekwencji uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Obszary tematyczne:

  1. Marketing – aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania;
  2. Logistyka – innowacje, zadania i dylematy;
  3. Zarządzanie marketingowo-logistyczne – problemy, motywy i możliwości.

Pobierz
Zaproszenie

Konferencja Problemy współczesnego marketingu i logistyki - teoria i praktyka
Konferencja “Problemy współczesnego marketingu i logistyki – teoria i praktyka”

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *