Posted on Leave a comment

Przerywany czas pracy – na czym polega?

Model pracy, zgodnie z którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, często jest indywidualnie dostosowywany. Ustalanie własnych zasad działania sprawia, że w niektórych przedsiębiorstwach obowiązuje tzw. przerywany czas pracy. Czym jest i kiedy można go stosować? Odpowiadamy.

Jak wygląda system przerywanej pracy? 

Przerywany czas pracy to elastyczna forma jej organizacji, dzięki której możliwe jest efektywne wykorzystanie kadry pracowniczej. W przypadku firm, które cechują się dużym natężeniem pracy w określonych porach dnia, taki tryb działania będzie optymalnym rozwiązaniem. Ustawodawca nie sprecyzował natomiast, jaki katalog prac jest podstawą do przyjęcia tego rodzaju organizacji czasu. Oznacza to więc, że każdy pracodawca może ustalić obowiązywanie takiego systemu pod warunkiem, że spełnione są wszystkie prawne uwarunkowania. W dodatku przejście na przerywany czas pracy musi przynieść korzyści firmie, która w ten sposób poprawi sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. O zależności między przerwanym czasem pracy a jego zarządzaniem wśród pracowników dowiesz się z artykułu: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/przerywany-czas-pracy/

Przerywany czas pracy - na czym polega?

Przerywany czas pracy – jakie warunki trzeba spełnić? 

Wymiar pracy w systemie przerywanym jest uregulowany przepisami Kodeksu pracy. Wykonywanie pracowniczych obowiązków w tego typu trybie polega na stosowaniu z góry wyznaczonego rozkładu czasu pracy. Przewiduje on nie więcej niż jedną przerwę w ciągu doby, która trwa nie dłużej niż 5 godzin. Mimo przyznanej pracownikowi przerwy ma on prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za przestój. 

Przerywany czas w pracy można zastosować w danym przedsiębiorstwie wtedy, gdy wynika on z wcześniejszych konsultacji między pracodawcą a związkami zawodowymi, którzy reprezentują pracowników. W ten sposób obie strony zdolne są do przestrzegania tych samych reguł, jednak ostateczne wprowadzenie takiego wymiaru pracy musi być dostosowane do jej rodzaju lub organizacji. Dlatego warto pamiętać, że w wyjątkowych okolicznościach przerywany czas pracy może być stosowany na podstawie zapisu w umowie o pracę. Dotyczy to przede wszystkim pracodawcy, będącego osobą fizyczną, która prowadzi działalność w zakresie rolnictwa i hodowli. Jeśli natomiast chodzi o okresy rozliczeniowe – nie ma konkretnych rozwiązań, których należy się trzymać i stąd mogą one być dobrowolnie kształtowane przez pracodawcę. 

Jak wygląda system przerywanej pracy?

Praca przerywana – kiedy nie można jej stosować? 

Nie każdy może być objęty pracą w systemie przerywanym. Istnieje kategoria pracowników, którym się tego zabrania. Dotyczy to przede wszystkim kobiet w ciąży. Oprócz tego przerywanego czasu pracy nie można zastosować wobec osób zatrudnionych przy dozorze urządzeń. Nie Jest to również rozwiązanie możliwe w przypadku pracowników, którzy są odpowiedzialni za pilnowanie mienia lub ochronę ludzi. Podobnie dzieje się w przypadku tych, którzy piastują stanowiska, związane z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy. Wyłącznie za zgodą pracownika dopuszcza się możliwość pełnienia przez niego określonej funkcji w systemie przerywanym, mimo opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 4. Praca przerywana nie dotyczy także tych, którzy należą do zakładowych służb pożarowych lub ratowniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można łączyć takiej formy działania przedsiębiorstwa z innymi systemami, nawet jeśli jest to uzasadnione. Dotyczy to pracowników objętych m.in.: 

  • równoważnym czasem pracy, 
  • systemem weekendowym, 
  • pracą w ruchu ciągłym, 
  • skróconym tygodniem pracy. 

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *