Posted on Leave a comment

Przeżywalność firm sektora MŚP w Polsce

Exante Training & Consulting

zaprasza do udziału w konferencji pt.

Przeżywalność firm sektora MŚP w Polsce

która odbędzie się 10 września 2016 w Warszawie.

Na konferencję zapraszamy studentów, doktorantów, habilitantów; przedstawicieli środowisk naukowych, akademickich, reprezentantów praktyki gospodarczej oraz środowiska biznesu.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Aktywność ekonomiczna
 • Bariery prowadzenia działalności gospodarczej
 • Demografia przedsiębiorstw
 • Działalność operacyjna i inwestycyjna
 • Etapy rozwoju firmy
 • Finansowanie działalności gospodarczej
 • Mikro- i makroekonomiczne determinanty rozwoju firm
 • Modele biznesowe
 • Planowanie działalności gospodarczej
 • Ranking przedsiębiorczości w przekroju regionalnym
 • Uwarunkowania branżowe
 • Wrażliwość i reaktywność na kryzys
 • Wskaźniki przeżycia
 • Wykorzystywane technologie komunikacyjne

Ramowy program:

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji

SESJA 1.

9.15-11.45 Wystąpienia prelegentów

11.45-12.00 Przerwa kawowa

SESJA 2.

12.00-13.30 Wystąpienia prelegentów

13.30-14.15 Obiad

14.15-15.45 Wystąpienia prelegentów

SESJA 3.

15.45-18.45 Wystąpienia prelegentów

18.45-19.00 Zamknięcie konferencji

Strona konferencji: exante.com.pl/konferencje-warszawa/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *