Posted on Leave a comment

Spółki z grupy Tauron przygotowały projekty badawczo-rozwojowe za prawie 100 mln zł

Spółki z grupy energetycznej Tauron złożyły 18 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych z Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). Z unijnych funduszy w ramach tego programu grupa chciałaby pozyskać blisko 100 mln zł.

PBSE to sektorowy program, będący skierowaną do sektora elektroenergetycznego częścią Programu Operacyjnego “Inteligentny Rozwój”. Jego celem jest wzrost innowacyjności krajowej elektroenergetyki w perspektywie 2023 roku. Pierwszy konkurs w ramach PBSE, z budżetem 150 mln zł, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło jesienią ubiegłego roku. Wartość kosztów kwalifikowalnych zgłaszanych projektów wyznaczono w przedziale między 2 mln zł a 50 mln zł.

Jak podała w poniedziałkowym komunikacie grupa Tauron, należące do niej spółki zgłosiły do PBSE najwięcej projektów spośród krajowych grup energetycznych. “Wnioski dotyczą praktycznie każdego obszaru działalności grupy Tauron. Wszystkie wnioskowane przez Tauron projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną; obecnie NCBR przeprowadza ich ocenę merytoryczną” – podała grupa.

Jedno z przedsięwzięć złożonych przez Tauron do NCBR w pierwszym konkursie PBSE ma być rozwinięciem i uzupełnieniem realizowanego już przez spółkę Tauron Wytwarzanie projektu pod nazwą CO2-SNG – to jedno z działań służących budowie i rozwojowi niskoemisyjnej energetyki węglowej. Dzięki wykorzystaniu nadmiarowej energii możliwe będzie przetwarzanie dwutlenku węgla wychwyconego z bloków energetycznych zasilanych węglem na Syntetyczny Gaz Ziemny (SNG).

Efektem projektu ma być np. ograniczenie liczby wyłączeń bloków energetycznych w godzinach nocnych. Ponadto użyteczne wykorzystanie CO2 z bloków węglowych ma zmniejszyć emisję tego gazu do atmosfery, co będzie krokiem w kierunku niskoemisyjnej energetyki węglowej. Badania w tej dziedzinie prowadzone są w ramach obszaru badawczego “Power to gas”, należącego do najbardziej rozwijanych obecnie obszarów badawczo-rozwojowych w Tauronie.

Strategia grupy zakłada, że w 2025 r. czwarta część jej przychodów będzie pochodziła z “nowych biznesów”, rozwijanych właśnie dzięki badaniom i wdrażaniu innowacji. W tym kontekście za szczególnie istotne grupa uznaje dwa projekty, realizowane ze wsparciem środków z unijnego programu “Horyzont 2020”: projekt ICP4Life, dotyczący budowy zintegrowanej platformy współpracy pomiędzy dostawcą energii a klientem, oraz projekt MOBISTYLE, zakładający wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, pozwalających pozytywnie wpłynąć na zachowania odbiorców prądu poprzez podniesienie ich świadomości i poczucia własności – w efekcie chodzi m.in. o oszczędność i bezpieczne korzystanie z energii.

W lutym br. w grupie Tauron powstała spółka Tauron Magenta, powołana dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów we współpracy ze startupami. Spółka zajmuje się m.in. przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu elektrycznego. W poniedziałek grupa zapowiedziała natomiast wdrożenie Strategicznej Agendy Badawczej – dokumentu planistycznego, wyznaczający kierunki i potencjał podejmowanej przez Tauron działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

“Tauron już teraz wyróżnia się na rynku nowoczesnych rozwiązań produktowych. Jako pierwsi wprowadziliśmy usługę elektryka i serwisanta, która się cieszy dużą popularnością. Już teraz szukamy jednak rozwiązań przyszłościowych. Chcemy być kojarzeni z najnowocześniejszymi rozwiązaniami digitals, smart home, i efektywnością energetyczną” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes grupy Filip Grzegorczyk.

Agenda badawcza ma pomóc w przełożeniu proinnowacyjnych celów ze strategii grupy Tauron na konkretne działania, a także w dotarciu z informacją o potrzebach rozwojowych grupy do jej partnerów – uczelni, dostawców technologii czy startupów. “Strategiczna Agenda Badawcza wesprze proces wyboru konkretnych projektów i odrzucenia innych, jak również pozwoli na wskazanie optymalnego horyzontu czasowego dla konkretnych obszarów. Pozwoli wreszcie na efektywne dedykowanie zasobów pieniężnych, ludzkich czy materialnych z podziałem na konkretne portfele projektów” – podał w poniedziałek Tauron.

Założenia oraz sposób tworzenia Agendy zostały potwierdzone w trakcie przeprowadzonych w styczniu br. warsztatów z dziekanami uczelni technicznych współpracujących z grupą – podczas tych spotkań wypracowywano m.in. wizję grupy w perspektywie 2050 roku i dyskutowano o tym, co będzie miało największe znaczenie dla jej rozwoju.

Program sektorowy PBSE, w którym m.in. Tauron aplikuje o środki na badania, został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Wśród jego celów jest zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, ograniczenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez firmy tego sektora, zwiększenie udział energii z odnawialnych źródeł w miksie paliwowym polskiej energetyki, wzrost efektywności energetycznej, rozwój obszaru tzw. inteligentnej energii, a także zwiększenie gotowości sektora do rozwoju energetyki prosumenckiej. Obszary badawcze PBSE to energetyka konwencjonalna i odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *