Posted on Leave a comment

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa w planie marketingowym

Strategia marketingowa pozwala na osiągnięcie celów marketingowych przy pomocy oferowanych na określonych rynkach produktów i usług. Daje możliwość wyboru klienta i rynku, na którym firma będzie działać, a także podejmowana decyzji operacyjnych.

Przygotowanie strategii marketingowej powinno nastąpić po analizie sytuacji, ponieważ będą potrzebne Ci dane, które dzięki niej uzyskasz, a które dotyczą otoczenia firmy. Na ich podstawie zdecydujesz m.in. o cenie produktu z którym wejdziesz na rynek, intensywności jego promocji, momencie w którym to się stanie, określisz potrzebną intensywność wykorzystania elementów marketingu mix.

W tym rozdziale przedstawia się strategię, która ma zostać zastosowana, żeby osiągnąć określone cele marketingowe. Można rozpocząć rozdział od omówienia tego do czego firma dąży, jaka jest jej misja i cele (marketingowe, finansowe, społeczne), co chce osiągnąć, na jakie metody może sobie pozwolić, na jakie nie i dlaczego. Następnie prezentowane są programy wspierające strategię marketingową związane z:

  • produktem;
  • ceną;
  • kanałami dystrybucji;
  • promocją.

Przedstawia się je w postaci osobnych podrozdziałów, np. „Strategia produktu”, „Strategia cenowa”, „Strategia promocji”, „Strategia dystrybucji”.

Przy opracowywaniu strategii produktu należy ustalić czy wybrane przez Ciebie produkty (i usługi) są dobrze dopasowane do określonych strategii działania i celów, a także w jaki sposób przyczynią się do budowania relacji z klientami. Należy podjąć w tym miejscu szereg decyzji związanych z cechami produktu, korzyściami jakie ma z niego klient, usługami uzupełniającymi ofertę, jakością produktu, jego wyglądem, opakowaniem. Następnie zająć się kwestią budowania marki, której klient będzie lojalny i wybierze ją przed innymi.

Ustalenie ceny jest kwestią bardzo ważną. Wynika to z tego, że nie może być ona zbyt niska (nie opłaca się to firmie, a klient postrzega produkt jako o niskiej jakości), ani za wysoka (ze względu na konkurencję, która podbierze klienta). Powinieneś/Powinnaś przeanalizować różne czynniki, które będą miały wpływ na taką a nie inną cenę, dobrać ją do segmentu rynku, który brany jest pod uwagę.

W przypadku strategii dystrybucji należy ustalić jak, kiedy i gdzie produkty będą dostępne dla klientów. Konieczne jest także podjęcie decyzji dotyczącej strategii logistyki, m.in. kto zajmie się transportem, gdzie towar będzie magazynowany itp. Zanim to zrobisz, musisz posiadać szeroką wiedzę o kliencie, cechach produktu, swoich konkurentach.

Ważnym elementem jest strategia promocji. Odnieś się do zastosowanych narzędzi komunikacji marketingowej, tzn. reklamy, promocji osobistej, public relations, promocji sprzedaży, ale też nie zapominając o kadrze handlowców. Jeśli plan marketingowy obejmuje wykorzystanie wielu różnych narzędzi podczas prowadzonej kampanii, należy zadbać o to, aby był spójny i nie dezorientował odbiorcy docelowego.

Warto zaprezentować główne działania w ramach przyjętych strategii (np. dla strategii promocji: rozpoczęcie kampanii, zamieszczenie recenzji, zorganizowanie konferencji prasowej, rozesłanie materiałów promocyjnych) według miesięcy, w których będą one miały miejsce.

Z powyższego można wywnioskować, że główny nacisk w strategii marketingowej położony jest na firmę i jej produkt, klientów którzy mają go kupić i konkurentów. Kluczem do sukcesu jest zaspokajać potrzeby klientów w taki sposób, w jaki nie robią tego konkurenci.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *