Posted on Leave a comment

Streszczenie planu marketingowego

Streszczenie planu marketingowego

Streszczenie stanowi pierwszą część planu marketingowego, pomimo iż jest pisane na sam koniec prac. Przedstawia się w nim główne punkty i cele całego dokumentu. Należy zamieścić w nim najważniejsze informacje, które pozwolą zrozumieć istotę zaprezentowanego planu marketingowego.

Należy w nim opisać rynek, klientów, głównych konkurentów i rodzaj przewagi nad nimi. Przedstawić jakie są cele marketingowe firmy, zaprezentować produkt, jego typy. Napisać jakie określono sposoby osiągnięcia celów, jaka jest strategia, na jakie działania ją podzielono i jakie są kolejne etapy dotarcia do celu. Konieczne jest odniesienie się do strony finansowej przedsięwzięcia, to znaczy uwzględnienie wielkości sprzedaży, która zostanie osiągnięta w toku działalności marketingowej i jakie firma poniesienie związane z nią koszty.

Streszczenie jest zwykle pisane dla kierownictwa firmy, które nie ma zbyt wiele czasu, aby zapoznać się w dokładny sposób z dość długim dokumentem. Nie warto przesadzać z ilością umieszczanych w streszczeniu informacji, żeby nie znużyć czytelnika, ale też trzeba w przemyślany sposób je wyselekcjonować w celu zawarcia w nim tego, co jest najważniejsze.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *