Posted on Leave a comment

Style zarządzania – możliwości i ograniczenia

Styl zarządzania definiuje się jako ogólną charakterystykę sposobu komunikacji, podejmowania decyzji, organizacji pracy i hierarchii w organizacji. Poszczególne style opisują sposób, w jaki dana firma funkcjonuje, ze wszystkimi zaletami i wadami każdego podejścia. Dowiedz się więcej o tym, jakie są główne style zarządzania i jak możliwa jest ich zmiana w firmie.

Najważniejsze style zarządzania

Ważne w kontekście zrozumienia teorii stylów zarządzania jest to, że rzadko spotykamy je w czystej postaci. Oznacza to, że nawet jeśli w organizacji możemy wskazać jeden wyróżniający się styl, to będzie on dominujący, ale nie jedyny. Style mogę się ze sobą mieszać i dotyczyć tylko niektórych aspektów czy obszarów działalności organizacji. Wśród głównych stylów wyróżniamy:

  1. Patriarchalny, który wyróżnia się tym, iż decyzje podejmuje najstarsza osoba w organizacji, w domyśle – najbardziej doświadczona. Styl ten przypomina zarządzanie w rodzinie, gdzie to jej głowa ma decydujące zdanie, a młodsze osoby, bez względu na swoje doświadczenie, nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji. W tym stylu zarządzania liczy się lojalność względem organizacji, a jej struktura jest stała. Zaletą tego stylu jest dość szybkie podejmowanie decyzji, ale wadą jest to, że odpowiedzialność spoczywa na jednej osobie i bez jej udziału firma może nie być w stanie podejmować decyzji.
  2. Charyzmatyczny styl zarządzania w pewnym sensie jest podobny do patriarchalnego, zwłaszcza w kwestiach podejmowania decyzji. Tu jednak za sukces firmy odpowiada lider-wizjoner, który samodzielnie podejmuje decyzje, a cała firma jest podporządkowana jego strategii. W tym wypadku ryzyko polega na tym, iż nagły brak takiego lidera może wprowadzić chaos.
  3. Biurokratyczny styl zarządzania natomiast polega na podporządkowaniu organizacji procedurom, które mają pierwszeństwo w podejmowaniu decyzji. Choć daje to poczucie bezpieczeństwa pracownikom (dokładnie rozumieją zasady), to sam proces decyzyjny może być znacząco wydłużony. Ponadto organizacja zarządzana w ten sposób może nie reagować elastycznie na zmiany na rynku.
  4. Autokratyczny styl zarządzania pozbawia odpowiedzialności pracowników za swoje decyzje – biorą ją na siebie zarządzający, których zdanie jest decydujące. W firmach tego typu bardzo silna jest hierarchia, a inicjatywa pracowników niższego szczebla bardzo ograniczona. Za wszystko odpowiada właściciel oraz najwyższy kadra zarządzająca.
  5. W wypadku sytuacyjnego stylu zarządzania trudno mówić o strategii czy procedurach. Decyzje podejmuje się szybko, często bez dogłębnego zbadania sprawy. Może to rodzić efekty o różnej jakości. Gdy mówimy o osobach z dobrą intuicją i doświadczeniem, to organizacja będzie sobie świetnie radzić. W wypadku osób bez odpowiednich kompetencji mogą wystąpić poważne problemy.
  6. Demokratyczny styl zarządzania dopuszcza do decydowania o losach organizacji wszystkich pracowników, co przekłada się na ich większe zaangażowanie. Styl ten, choć pożądany w wielu firmach, może sprawić, że proces podejmowania decyzji będzie znacznie wolniejszy (w końcu wszyscy muszą go zaopiniować). Z tego powodu jest dobry styl w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo radzi sobie poprawnie i nie ma nagłych wyzwań. Zmiana stylów zarządzania w organizacji.

Dopasowanie stylu zarządzania do panującej sytuacji rynkowej to jeden z kluczy do sukcesu organizacji. Jak już wspomnieliśmy, rzadko spotykamy tylko jeden styl w przedsiębiorstwie, stąd kadry menedżerskie często ją już mają odpowiednie kompetencje, ale rzadziej z nich korzystają. Istotą zmiany w organizacji jest tak poprowadzony program rozwojowy, który pomoże stworzyć środowisko rozwojowe i pozwoli wyjść poza sztywne ramy procedur, hierarchii i stanowisk. W Impact wspieramy organizacje w zmianach związanych ze stosowaniem konkretnych stylów zarządzania i wprowadzaniu nowych sposobów (np. stylu coachingowego) na organizowanie pracy i zarządzanie pracownikami.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *