Opublikowano Dodaj komentarz

Szefowie polskich projektów badawczych pojadą do USA

Sześcioro naukowców wyjedzie do USA dzielić się swoją wiedzą i poszerzać ją dzięki Fulbright STEM Impact Award. Laureaci kierują na uczelniach w Polsce badaniami z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych.

Stypendia zdobyli: dr hab. inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny (architektura i urbanistyka) z Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek (informatyka techniczna i telekomunikacja) z Politechniki Warszawskiej, dr hab. Agata Daszkowska-Golec (biologia) z Uniwersytet Śląskiego, dr hab. Maciej Dołęga (matematyka) z Instytutu Matematycznego PAN, prof. dr hab. Józef Dulak (biotechnologia) z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Piotr Szymczak(fizyka) z Uniwersytetu Warszawskiego.

W wybranej amerykańskiej instytucji zrealizują oni kilkutygodniowe projekty badawcze lub dydaktyczne. Rozszerzą swoje kompetencje w zakresie komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych. Przybliżona im zostanie struktura organizacyjna i system finansowy amerykańskich instytucji naukowych.

Stypendyści mogą gościć w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit, organizacji pozarządowej lub innej zatwierdzonej niekomercyjnej instytucji w USA. Będą tam m.in. prowadzili wykłady, seminaria albo warsztaty, przygotowywali programy nauczania i materiały szkoleniowe, albo poprowadzą własne badania naukowe – indywidualnie bądź w ramach zespołu w instytucji goszczącej.

Jedna ze stypendystek, architektka i urbanistka Magdalena Baborska-Narożny poprowadzi na Arizona State University badania dotyczące zrównoważonego podejścia do klimatyzacji obiektów mieszkalnych w miastach. “Upały wzmacniane efektem miejskiej wyspy ciepła mają największe nasilenie na terenach mieszkaniowych najbardziej narażonych na ryzyko ubóstwa energetycznego. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań łączących aspekty techniczne i społeczne wymaga prowadzenia badań o różnej skali, od danych metropolitalnych po wywiady z mieszkańcami” – mówi badaczka cytowana na stronie Politechniki Wrocławskiej. Profesor dąży do zrozumienia dobrostanu mieszkańców w zakresie zabezpieczenia komfortu termicznego, jakości powietrza i zużycia energii.

Z kolei biolog Agata Daszkowska-Golec na Uniwersytecie w Minnesocie będzie analizowała mutanty jęczmienia związane z sygnalizacją kwasu abscysynowego (ABA) w warunkach stresu suszy. “Badanie to jest kluczowe ze względu na rosnącą częstotliwość fal upałów na świecie, które wpływają na produktywność upraw” – czytamy na stronie UŚ.

Prof. Przemysław Biecek będzie prowadził badania na Harvard Medical School, szukając możliwości dalszego rozwoju metod interpretowalnej sztucznej inteligencji w zastosowaniach z obszaru zdrowia. “A jest co testować. W projekcie xLungs opracowaliśmy wiele fantastycznych modeli do segmentacji zmian chorobowych w badaniach tomografii komputerowej klatki piersiowej na największej polskiej bazie badań TK klatki piersiowej” – pisze na swoim profilu LinkedIn naukowiec z Politechniki Warszawskiej.

Dr hab. Maciej Dołęga zajmuje się kombinatoryką algebraiczną i enumeratywną w obszarze funkcji symetrycznych z zastosowaniem do prawdopodobieństwa, teorii reprezentacji i geometrii enumeratywnej.

Prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ zrealizuje na University of Washington w Seattle projekt w zakresie eksperymentalnych terapii kardiomiopatii w dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD) za pomocą mikrodystrofin – krótszych wersji brakującego w DMD białka. Naukowcy zbadają możliwość połączenia terapii genowej z terapią komórkową, w której kardiomiocyty różnicowane z iPSC mogłyby być genetycznie ulepszone odkrytymi przez nich genami modulującymi – poinformowała uczelnia.

Prof. Piotr Szymczak z Wydziału Fizyki UW dzięki stypendium będzie realizował na Uniwersytecie Minnesota projekt dotyczący procesu karbonatyzacji – jednej z metod pozbywania się nadmiernego dwutlenku węgla z atmosfery. “Karbonatyzacja mineralna, jako metoda sekwestracji dwutlenku węgla, polega na indukowaniu reakcji chemicznej między dwutlenkiem węgla a minerałami zawierającymi magnez lub wapń. Proces ten prowadzi do wiązania CO2 w skałach w postaci stabilnych związków mineralnych. [Metoda] pozwala na długotrwałe lub nawet stałe usunięcie gazu cieplarnianego z atmosfery. Reakcja ta jednak może być zawodna – jej produkty czasami zatykają pory skalne, co prowadzi do zahamowania reakcji” – wyjaśnia profesor cytowany na stronie UW.

Fulbright STEM Impact Award to program dla osób kierujących w Polsce projektami badawczymi z obszarów STEM STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics), z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Akceptowane są wyłącznie projekty z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Nabór wniosków do programu trwał do 26 maja. W tegorocznym konkursie wzięło udział 21 naukowczyń i naukowców. Procedura konkursowa obejmowała ocenę merytoryczną projektu oraz rozmowę kwalifikacyjną z osobami, których wnioski otrzymały najwyższe noty.

Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *