Posted on Leave a comment

Badanie: kobiety chętniej wypróbowują nowości rynkowe

Kobiety chętniej niż mężczyźni kupują nowe marki i nowe produkty, od pasty do zębów po samochody – wynika z eksperymentów prowadzonych przez dr hab. Małgorzatę Karpińską-Krakowiak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Tekst opisujący badania specjalistki w zakresie komunikacji marketingowej z UŁ został opublikowany w czasopiśmie „Journal of Retailing and Consumer Services”.

Jak stwierdza dr hab. Karpińska-Krakowiak, naukowcy oraz praktycy od lat badają czynniki sukcesu lub porażki dla produktów nowowprowadzanych na rynek. A jednak nie poświęcono dotychczas dużo uwagi pytaniu, czy istnieją znaczące różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w podejściu do nowych marek.

“Kobiety kierują się innymi kryteriami w wyborze produktów niż mężczyźni, inaczej przetwarzają informacje o produktach, inaczej reagują na reklamy. Na przykład, kobiety szybciej niż mężczyźni przetwarzają informacje reklamowe, lepiej zapamiętują informacje związane z cenami produktów, sprawniej identyfikują emocje. Dotychczas jednak nie było wiadomo, czy istnieją znaczące różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w postrzeganiu i kupowaniu marek nowo wprowadzanych na rynek” – mówi dr hab. M. Karpińska-Krakowiak.

KOBIETY OTWARTE NA NOWOŚCI

Badaczka przytacza stereotypowy obraz mężczyzny, który jest odważny i chętniej podejmuje ryzyko niż kobieta. Jej zdaniem wiele osób spodziewa się, że mężczyźni powinni być bardziej otwarci na nowości na rynku niż kobiety. Wyniki badań dr hab. M. Karpińskiej-Krakowiak pokazują, że jest jednak odwrotnie.

Zrealizowała ona serię eksperymentów, w których podzieliła respondentów na grupy. Jedni mieli zapoznać się z materiałami zawierającymi nowe marki. Pozostali – z takimi samymi materiałami, ale ukazującymi marki znane, popularne i od lat funkcjonujące na rynku. Okazało się, że marki nowe były chętniej wybierane przez kobiety niż mężczyzn (taka różnica nie pokazywała się w przypadku marek popularnych). Wyniki te udało się powtórzyć dla wielu kategorii produktowych: samochodów, pasty do zębów, piwa, a nawet karmy dla zwierząt.

PIANINA BUDOWANE NA MĘSKĄ RĘKĘ

“Wiele produktów jest dostosowanych do mężczyzn. Smartfony i pianina są budowane na męskie ręce. Wiele budynków i przestrzeni miejskich jest projektowanych z uwzględnieniem optyki męskiej a nie potrzeb żeńskich, na przykład kolejki formują się przed toaletami dla pań, a nie dla panów, testy zderzeniowe samochodów są prowadzone głównie na manekinach o budowie i proporcjach ciała mężczyzn” – wylicza badaczka, powołując się na dotychczasowe analizy naukowców na świecie.

Podkreśla, że również w marketingu brakuje danych uwzględniających różnice płci. Nowe produkty, marki lub reklamy często uwzględniają jedynie perspektywę męską, mimo że decyzje zakupowe są podejmowane przez kobiety.

Jej zdaniem, istnieje “ogromna luka poznawcza” dotyczącą kobiet jako konsumentek, pacjentek, turystek oraz przedstawicielek różnych zawodów. Rezultaty uzyskane przez badaczkę mogą zainteresować przedsiębiorstwa wprowadzające nowe marki na rynek, ale też dla osób prowadzących badania marketingowe. Wyniki badań marketingowych mogą być skrzywione, jeśli kobiet w próbie jest zbyt mało lub za dużo.

“W wielu dziedzinach brakuje danych na temat kobiet, np. w medycynie wiele badań klinicznych jest prowadzonych na próbach skonstruowanych głównie z mężczyzn” – tłumaczy dr hab. M. Karpińska-Krakowiak i dodaje, że naukowcy mają też większą wiedzę na temat skuteczności niektórych terapii w odniesieniu do mężczyzn, a nie kobiet.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ ekr/

Posted on Leave a comment

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Ponad połowa respondentów (56%) twierdzi, że nie ogląda treści wideo z nielegalnych źródeł. Zaledwie co piąty (20%) przyznaje, że kiedykolwiek z nich korzystał. 24% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Taki stan rzeczy może wynikać z niewiedzy badanych lub niechęci udzielenia prawdziwej odpowiedzi, ponieważ zapytani o to, z jakich serwisów korzystają do oglądania wideo, wskazywali serwisy internetowe udostępniające materiały filmowe bez stosownych pozwoleń (aż 49% wskazało jeden z takich portali).

Tych, którzy odpowiedzieli, że korzystali kiedykolwiek z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo, zapytano co ich do tego skłoniło. Najczęściej padały odpowiedzi związane z aspektem ekonomicznym oraz dostępnością takiego wideo. Poniżej wybrane z nich:

Chęć obejrzenia treści za darmo, bez zbędnych formalności. Trudność dostępu.

Brak pieniędzy, żeby robić to legalnie.

Zbyt wygórowana cena za możliwość legalnego dostępu lub brak dostępu.

Wysokie ceny abonamentów albo brak dostępnych programów w telewizji.

Łatwy dostęp, duży wybór treści (również nieosiągalnych w kraju/innych źródłach).

Możliwość obejrzenia materiałów nieosiągalnych przy zastosowaniu źródeł powszechnie dostępnych.

Brak innej możliwości obejrzenia danej transmisji.

Oczekiwanie na emisję ulubionego serialu w telewizji jest dla nie do zniesienia.

Badanie ankietowe odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2017 r. na próbie 1260 osób. Dotyczyło ono rynku treści wideo w Internecie. Wśród pytań odnoszących się do zwyczajów, preferencji i praktyk związanych z oglądaniem wideo w Internecie, znalazły się i te związane z korzystaniem z nielegalnych źródeł.

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Cały raport z badań będzie wkrótce dostępny na JakNapisac.com.

Posted on Leave a comment

Kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Zobacz przykład kwestionariusza ankiety do badania opinii na temat rynku treści wideo w Internecie. Kwestionariusz ten składa się z: listu wprowadzającego, części właściwej z 64 pytaniami (w tym 14 pytań tabelarycznych od 5 do 14 wariantów i 18 pytań warunkowych), 9 pytań metryczkowych.

W ankiecie poruszono takie tematy jak: jakie treści są oglądane online, zwyczaje związane z oglądaniem wideo w Internecie, ile płacimy i ile jesteśmy gotowi zapłacić za oglądanie wideo online, korzystanie z nielegalnych źródeł, streaming online, telewizja internetowa, gotowość do zlecenia i opinie o reklamach wideo, korzystanie z serwisów społecznościowych oraz ocena poszczególnych funkcjonalności.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie kwestionariusza ankiety, zobacz tutaj: Kwestionariusz ankiety – przygotowanie kwestionariusza ankiety.

Kompletny kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Pierwsza strona i list wprowadzający

NAZWA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ BADANIE
Koordynator: ………………………………………, tel. …………………………

OPINIE NA TEMAT
RYNKU TREŚCI WIDEO W INTERNECIE

Szanowni Państwo,

nazywam się ……………………………………… jestem ………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

SIERPIEŃ 2017

To jest fragment tekstu. Kompletny tekst znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych 2017

Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 1260 osób. Dotyczyło ono rynku treści wideo w Internecie. Wśród pytań odnoszących się do zwyczajów, preferencji i praktyk związanych z oglądaniem wideo w Internecie, znalazły się i te związane z częstotliwością oglądania.

Zdecydowana większość badanych (76%) ogląda treści wideo w Internecie co najmniej kilka razy w tygodniu (45% codziennie i 32% kilka razy w tygodniu). 13% korzysta z treści wideo kilka razy w miesiącu, a 11% robi to rzadko (7% bardzo rzadko i 4% prawie nigdy).

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych

Częstemu oglądaniu treści wideo w Internecie pomaga powszechność urządzeń mobilnych, na których mogą być one odtwarzane. 53% respondentów wykorzystuje w tym celu smartphone, a 22% tablet. Najczęściej jednak oglądamy takie treści za pośrednictwem komputera/laptopa, taką możliwość wskazało 84% osób. Można było udzielić kilku odpowiedzi.

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych

Na pytanie ile czasu dziennie respondent przeznacza na oglądanie treści wideo w Internecie, najbardziej popularną odpowiedzią było do 1 godziny (29%). 26% osób ogląda wideo przez góra 30 minut, a 25% deklaruje, że do 2 godzin dziennie. Ponad 10% ogląda treści wideo do 3 godzin dziennie, a prawie 5% przeznacza na to do 4 godzin i tyle samo respondentów (5%) spędza przed ekranem więcej czasu.

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Cały raport z badań będzie wkrótce dostępny na JakNapisac.com.

Posted on Leave a comment

Każdy przedsiębiorca powinien zacząć od badania rynku

Każdy przedsiębiorca powinien zacząć od badania rynku

Rynek jest zawsze bardzo dynamiczny i pod wpływem wielu czynników ulega częstym zmianom. W momencie, w którym mamy własne przedsiębiorstwo bardzo ważne jest by być na bieżąco w rynkowych trendach. Dzięki temu znacznie łatwiej jest nam wprowadzić odpowiednie unowocześnienia by firma, mogła jeszcze lepiej prosperować. Badania przeprowadzone na rynku pomogą znacznie łatwiej ocenić co dzisiaj jest na topie i jakie produkty mogą zyskać dzisiaj popularność oraz przynieść firmie zysk.

Badania rynku to zespół różnych czynności, które polegają na gromadzeniu informacji o zjawiskach oraz procesach na rynku. Dzięki nim można także znaleźć przyczyny, stan aktualny i tendencje rozwojowe rynku. Podstawowym celem badań rynkowych jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych, przede wszystkim popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów. Ważną wiadomością jest także działanie konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, a także samej sprzedaży. Badania rynku należą do części badań marketingowych. Prowadzenie badań rynkowych polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa i jest także zalecana przez normy ISO 9000.

Badania rynkowe warto wykonywać nie tylko w momencie, gdy zakładamy nową firmę, ale także jeśli planujemy ekspansję na nowe rynku lub chcemy zweryfikować działalność firmy. Pomaga to w dostosowaniu swojej firmy do potrzeb klienta i poprzez te badania możemy dowiedzieć się czego dokładnie oczekują od nas klienci. Dopasowanie się do preferencji odbiorców jest bardzo ważne, by zyskać popularność na rynku i wybić się ze swoim produktem.

Badania rynkowe należy uzupełnić analizą firm, które oferują konkurencyjne rozwiązania. Firma Assay.pl  ma w swojej ofercie kompleksowe badania, które dają możliwość by dowiedzieć się jak najwięcej o panujących trendach na rynku.

Badania rynkowe dzieli się na różnego rodzaju kategorie. W przypadku czasu mamy do czynienia z analizami rynku, które odbywają się w czasie rzeczywistym, dają możliwość poznania aktualnych i przeszłych zjawisk oraz czynników i procesów rynkowych. Druga część odnosi się do prognozowania czyli przewidywania trendów i przyszedłem sytuacji na rynku. Badania rynkowe można podzielić także za pomocą kryteria metodyki zbierania danych. Bania jakościowe służą zrozumieniu przyczyn  zachowań i ich dokładnemu opisowi, z kolei badania ilościowe służą dostarczaniu wskaźników charakteryzujących powszechność zjawiska.

Badania rynkowe opierają się na metodach badawczych opartych na badaniach opinii publicznej, psychologii i socjologii.

Posted on Leave a comment

Szkodliwy klient

Szkodliwy klient

Uczestnicząc parę miesięcy temu w szkoleniach ze sposobów pozyskania klienta, usłyszałam pytanie o to jakiego klienta firmy chcą pozyskać. Od razu padły odpowiedzi z sali, że każdego. Udzielający takich odpowiedzi byli niezwykle pewni swojego zdania, zanim nie zaczęliśmy się temu bliżej przyglądać.

Otóż klient klientowi nierówny. Jeden może być zdecydowany na zakup, od razu płacić, nie zgłaszać żadnych pretensji. Drugi natomiast będzie bardziej szkodził i firma więcej straci na jego obsłudze niż zarobi.

Klient w potocznym rozumieniu równa się zyskowi. Mam klienta, więc wszystko jest w porządku, zarabiam. Jest to prawda, ale niecała, ponieważ klient oznacza również dla firmy koszty. Ktoś musi go obsłużyć, odpowiedzieć na jego wątpliwości i pytania. Jeśli, często po długich rozważaniach, zdecyduje się na zakup, to trzeba przyjąć zamówienie, dostarczyć towar. Niekoniecznie dostarczony produkt czy usługa będzie się zgadzał z oczekiwaniami klienta, więc trzeba będzie to z kolei dalej wyjaśniać, możliwe że przyjąć reklamację itp.

Nie można jednak zakładać, że klient jest wrogiem, bo tak nie jest. Po prostu trzeba znaleźć klienta odpowiedniego, dotrzeć do niego z ofertą, gdyż to oszczędzi firmie kosztów, które poniosłaby docierając do klienta nie w sposób celowy, lecz nazwijmy to „powszechny”.

Ogłoszenie swoich usług wszędzie gdzie tylko możliwe, wydaje się dobrym pomysłem tylko przez chwilę. Wielu ludzi ulega pokusie zamieszczenia reklamy gdzie się da. W ten sposób co prawda wiele osób to widzi, ale nie zawsze są wśród nich klienci. Firma dużo wydaje na promocję i niewiele jej się za to zwraca.

Co więcej może dotrzeć do osób niezdecydowanych, które nigdy nie będą zadowolone z oferowanych przez nią produktów, ponieważ otrzymają nie to, czego chcą. Będą narzekali na jakość, obsługę itp. Sami tymczasem mogą nie regulować płatności na czas.

Jednak istnieją sposoby radzenia sobie z tym. Najskuteczniejszym jest właściwie kierowana komunikacja marketingowa. Dociera ona do określonej grupy odbiorców, a przy tym jest stosunkowo niedroga. Jej siłą jest skuteczność, a więc dotarcie do osób zainteresowanych i przekonanie ich do zakupu.

Firma niejako sama wybiera sobie klienta. Dzięki temu może dopasować produkt lub usługę do jego specyficznych wymagań. Trafi prosto w jego gust, o ile dobrze pozna klienta, jego nawyki, przyzwyczajenia, dowie się z czego korzysta, a co jest mu niepotrzebne. Na tym etapie wykonuje się badania marketingowe. Często produkt nie jest jeszcze całkowicie znany, więc należy podczas nich zapytać o rzeczy, z których klient korzysta, co szczególnie w nich ceni.

Musisz zastanowić się czy warto marnować swój czas na klienta, który przysporzy ci tylko pracy i zmartwień, czy też nie lepiej znaleźć takiego, na którym firma zarobi, przy minimalnym nakładzie środków własnych. Są sprawy, które warto rozstrzygać na poziomie strategicznym i od razu ustalić, kto ciebie interesuje, a kto nie. Wtedy klientami sprawiającymi problemy może się zająć konkurencja.

Szkodliwy klient

Posted on Leave a comment

Najważniejsze zasady skutecznego marketingu

Najważniejsze zasady skutecznego marketingu

Skuteczny marketing odgrywa we współczesnym biznesie ogromną rolę. Bez niego trudno wyobrazić sobie sprawnie działające przedsiębiorstwo. Nowoczesny marketing to na dzisiejszym rynku podstawa i gwarancja sukcesu. Tak, gdzie brakuje odpowiedniej strategii marketingowej, tam brak efektów związanych z działalnością. Firma, w której marketing jest mało efektywny, ma marne szanse na utrzymanie się na rynku. Jakie strategie warto zatem wprowadzić, aby przedsiębiorstwo mogło się dobrze rozwijać? Co każda firma powinna wiedzieć na temat tak ważnego zagadnienia, jakim jest skuteczny marketing?
Continue reading Najważniejsze zasady skutecznego marketingu

Posted on Leave a comment

Etapy opracowania planu marketingowego

Etapy opracowania planu marketingowego

Opracowanie dobrego planu marketingowego wymaga połączenia danych wewnętrznych firmy z danymi pochodzącymi z jej otoczenia zewnętrznego (tzn. z rynku). W celu napisania planu marketingowego trzeba uświadomić sobie, co firma chce osiągnąć i wybrać taką strategię postępowania, która pomoże w dotarciu do wybranych celów. W tym artykule zajmiemy się aspektem przygotowania planu marketingowego przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.
Continue reading Etapy opracowania planu marketingowego