Posted on Leave a comment

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Ponad połowa respondentów (56%) twierdzi, że nie ogląda treści wideo z nielegalnych źródeł. Zaledwie co piąty (20%) przyznaje, że kiedykolwiek z nich korzystał. 24% wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Dlaczego korzystamy z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo? Wyniki badań 2017

Taki stan rzeczy może wynikać z niewiedzy badanych lub niechęci udzielenia prawdziwej odpowiedzi, ponieważ zapytani o to, z jakich serwisów korzystają do oglądania wideo, wskazywali serwisy internetowe udostępniające materiały filmowe bez stosownych pozwoleń (aż 49% wskazało jeden z takich portali).

Tych, którzy odpowiedzieli, że korzystali kiedykolwiek z nielegalnych źródeł do oglądania treści wideo, zapytano co ich do tego skłoniło. Najczęściej padały odpowiedzi związane z aspektem ekonomicznym oraz dostępnością takiego wideo. Poniżej wybrane z nich:

Chęć obejrzenia treści za darmo, bez zbędnych formalności. Trudność dostępu.

Brak pieniędzy, żeby robić to legalnie.

Zbyt wygórowana cena za możliwość legalnego dostępu lub brak dostępu.

Wysokie ceny abonamentów albo brak dostępnych programów w telewizji.

Łatwy dostęp, duży wybór treści (również nieosiągalnych w kraju/innych źródłach).

Możliwość obejrzenia materiałów nieosiągalnych przy zastosowaniu źródeł powszechnie dostępnych.

Brak innej możliwości obejrzenia danej transmisji.

Oczekiwanie na emisję ulubionego serialu w telewizji jest dla nie do zniesienia.

Badanie ankietowe odbyło się na przełomie czerwca i lipca 2017 r. na próbie 1260 osób. Dotyczyło ono rynku treści wideo w Internecie. Wśród pytań odnoszących się do zwyczajów, preferencji i praktyk związanych z oglądaniem wideo w Internecie, znalazły się i te związane z korzystaniem z nielegalnych źródeł.

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Cały raport z badań będzie wkrótce dostępny na JakNapisac.com.

Posted on Leave a comment

Kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Zobacz przykład kwestionariusza ankiety do badania opinii na temat rynku treści wideo w Internecie. Kwestionariusz ten składa się z: listu wprowadzającego, części właściwej z 64 pytaniami (w tym 14 pytań tabelarycznych od 5 do 14 wariantów i 18 pytań warunkowych), 9 pytań metryczkowych.

W ankiecie poruszono takie tematy jak: jakie treści są oglądane online, zwyczaje związane z oglądaniem wideo w Internecie, ile płacimy i ile jesteśmy gotowi zapłacić za oglądanie wideo online, korzystanie z nielegalnych źródeł, streaming online, telewizja internetowa, gotowość do zlecenia i opinie o reklamach wideo, korzystanie z serwisów społecznościowych oraz ocena poszczególnych funkcjonalności.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie kwestionariusza ankiety, zobacz tutaj: Kwestionariusz ankiety – przygotowanie kwestionariusza ankiety.

Kompletny kwestionariusz ankiety: Opinie na temat rynku treści wideo w Internecie

Pierwsza strona i list wprowadzający

NAZWA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ BADANIE
Koordynator: ………………………………………, tel. …………………………

OPINIE NA TEMAT
RYNKU TREŚCI WIDEO W INTERNECIE

Szanowni Państwo,

nazywam się ……………………………………… jestem ………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

SIERPIEŃ 2017

To jest fragment tekstu. Kompletny tekst znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on Leave a comment

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych 2017

Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. przeprowadzono badanie ankietowe na próbie 1260 osób. Dotyczyło ono rynku treści wideo w Internecie. Wśród pytań odnoszących się do zwyczajów, preferencji i praktyk związanych z oglądaniem wideo w Internecie, znalazły się i te związane z częstotliwością oglądania.

Zdecydowana większość badanych (76%) ogląda treści wideo w Internecie co najmniej kilka razy w tygodniu (45% codziennie i 32% kilka razy w tygodniu). 13% korzysta z treści wideo kilka razy w miesiącu, a 11% robi to rzadko (7% bardzo rzadko i 4% prawie nigdy).

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych

Częstemu oglądaniu treści wideo w Internecie pomaga powszechność urządzeń mobilnych, na których mogą być one odtwarzane. 53% respondentów wykorzystuje w tym celu smartphone, a 22% tablet. Najczęściej jednak oglądamy takie treści za pośrednictwem komputera/laptopa, taką możliwość wskazało 84% osób. Można było udzielić kilku odpowiedzi.

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych

Na pytanie ile czasu dziennie respondent przeznacza na oglądanie treści wideo w Internecie, najbardziej popularną odpowiedzią było do 1 godziny (29%). 26% osób ogląda wideo przez góra 30 minut, a 25% deklaruje, że do 2 godzin dziennie. Ponad 10% ogląda treści wideo do 3 godzin dziennie, a prawie 5% przeznacza na to do 4 godzin i tyle samo respondentów (5%) spędza przed ekranem więcej czasu.

Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań własnych

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Cały raport z badań będzie wkrótce dostępny na JakNapisac.com.

Posted on Leave a comment

Każdy przedsiębiorca powinien zacząć od badania rynku

Każdy przedsiębiorca powinien zacząć od badania rynku

Rynek jest zawsze bardzo dynamiczny i pod wpływem wielu czynników ulega częstym zmianom. W momencie, w którym mamy własne przedsiębiorstwo bardzo ważne jest by być na bieżąco w rynkowych trendach. Dzięki temu znacznie łatwiej jest nam wprowadzić odpowiednie unowocześnienia by firma, mogła jeszcze lepiej prosperować. Badania przeprowadzone na rynku pomogą znacznie łatwiej ocenić co dzisiaj jest na topie i jakie produkty mogą zyskać dzisiaj popularność oraz przynieść firmie zysk.

Badania rynku to zespół różnych czynności, które polegają na gromadzeniu informacji o zjawiskach oraz procesach na rynku. Dzięki nim można także znaleźć przyczyny, stan aktualny i tendencje rozwojowe rynku. Podstawowym celem badań rynkowych jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych, przede wszystkim popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów. Ważną wiadomością jest także działanie konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, a także samej sprzedaży. Badania rynku należą do części badań marketingowych. Prowadzenie badań rynkowych polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa i jest także zalecana przez normy ISO 9000.

Badania rynkowe warto wykonywać nie tylko w momencie, gdy zakładamy nową firmę, ale także jeśli planujemy ekspansję na nowe rynku lub chcemy zweryfikować działalność firmy. Pomaga to w dostosowaniu swojej firmy do potrzeb klienta i poprzez te badania możemy dowiedzieć się czego dokładnie oczekują od nas klienci. Dopasowanie się do preferencji odbiorców jest bardzo ważne, by zyskać popularność na rynku i wybić się ze swoim produktem.

Badania rynkowe należy uzupełnić analizą firm, które oferują konkurencyjne rozwiązania. Firma Assay.pl  ma w swojej ofercie kompleksowe badania, które dają możliwość by dowiedzieć się jak najwięcej o panujących trendach na rynku.

Badania rynkowe dzieli się na różnego rodzaju kategorie. W przypadku czasu mamy do czynienia z analizami rynku, które odbywają się w czasie rzeczywistym, dają możliwość poznania aktualnych i przeszłych zjawisk oraz czynników i procesów rynkowych. Druga część odnosi się do prognozowania czyli przewidywania trendów i przyszedłem sytuacji na rynku. Badania rynkowe można podzielić także za pomocą kryteria metodyki zbierania danych. Bania jakościowe służą zrozumieniu przyczyn  zachowań i ich dokładnemu opisowi, z kolei badania ilościowe służą dostarczaniu wskaźników charakteryzujących powszechność zjawiska.

Badania rynkowe opierają się na metodach badawczych opartych na badaniach opinii publicznej, psychologii i socjologii.

Posted on Leave a comment

Błędy popełniane podczas wykonywania analizy rynku

Błędy popełniane podczas wykonywania analizy rynku

Właściwie wykonana analiza rynku ma zasadnicze znaczenie dla oszacowania wielkości sprzedaży. To od jej jakości zależy sukces pozostałych działań marketingowych. Może jednak z różnych względów zostać przygotowana wadliwie i nie spełnić pokładanych w niej nadziei. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z kilku błędów.

Niewystarczające środki

Gdy firma przeznacza na analizę rynku zbyt mało środków albo nie ma ich wcale, trudno jest mówić o jakichkolwiek wymaganiach. Budżet nie musi być duży, ale powinien odpowiadać wstępnie oszacowanym kosztom. Trzeba wiedzieć co jest potrzebne i jakie są stawki, np. ile kosztuje dostęp do raportów.

Nierealne założenia

Drugi błąd jest w pewnym stopniu związany z pierwszym. Jeśli nie ma dokładnych danych, trudno przyjąć odpowiednie założenia co do wielkości rynku i sprzedaży. Te założenia mogą również być zbyt optymistyczne. Niekoniecznie rynek będzie cały czas rozwijał się dynamicznie, być może pewne szanse już zostały wykorzystane, a możliwe, że pojawiły się nowe zagrożenia. Zbyt duże oczekiwania co do sprzedaży, takie których nie można spełnić, będą zupełnie nieprzydatne w codziennej działalności.

Może się również okazać, że o ile wartość całego rynku oszacowano poprawnie, to nie cały jest on dostępny dla firmy. Takie bariery wynikają np. z wymagań prawnych, ograniczeń co do sprzedaży na jakimś obszarze itp.

Pośpiech

Wykonanie analizy rynku wymaga poświęcenia na to odpowiedniej ilości czasu. Jeśli firma zwleka z przeprowadzeniem analizy do ostatniej chwili i oczekuje, że otrzyma ją rzetelnie napisaną, to zwykle się myli. Zgromadzenie potrzebnych danych i ich przeanalizowanie wymaga czasu, czasami potrzebne będą dodatkowe badania, których w takiej sytuacji nie uda się wykonać. Analizę rynku przygotowuje się w około dwa tygodnie.

Analiza rynku pomaga sprawdzić czy wstępnie wytyczone cele znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistych warunkach rynkowych. Z tego też względu warto poświęcić na nią trochę czasu, ponieważ ewentualna pomyłka może być bardzo kosztowna.

Posted on Leave a comment

Analiza rynku – jak ją wykonać?

Analiza rynku - jak ją wykonać?

To czy najpierw przeprowadzisz analizę rynku czy też analizę strategiczną zależy od ciebie, ponieważ narzędzia te uzupełniają się wzajemnie. O ile analiza strategiczna jest techniką jakościową, o tyle analiza rynku ma charakter ilościowy.

Analiza rynku pozwala na sprawdzenie wytyczonych celów w odniesieniu do warunków panujących na rynku i dostępnych możliwości. Przyjęty plan nie będzie miał sensu, jeśli nie odniesienie się założeń do realnie istniejących opcji, nie sprawdzi zapotrzebowania i właściwie nie prognozuje wysokości sprzedaży. Należy przede wszystkim odpowiedzieć w tym miejscu na pytanie czy rynek jest wystarczająco duży, aby ten biznes się opłacił.

Często można się spotkać z opinią, że analiza rynku jest najtrudniejszym i najkosztowniejszym etapem przeprowadzenia planu marketingowego. Błędy popełnione na tym etapie będą miały bardzo przykre konsekwencje. Jeśli występuje bariera popytu, to nawet najlepsze akcje promocyjne jej nie przezwyciężą.

Informacje o rynku najłatwiej jest czerpać z roczników statystycznych lub innych statystyk branżowych. Dzięki temu można stwierdzić jaki będzie przybliżony popyt w przyszłości. Taką analizę wzbogaca się o wnioski z badań marketingowych podczas których klienci pytani są o zamiary dotyczące zakupów.

Firma nie jest jednak w stanie obsługiwać całego rynku. Pewien udział przypadnie konkurentom, z pewnej części trzeba będzie zrezygnować ze względu na niewystarczające zasoby, wreszcie mogą istnieć jakieś ograniczenia w dostępie do części rynku. Można się spotkać z określeniem „rynek dostępny” na wskazanie dostępnej dla firmy części rynku ze względu na np. kwestie prawne, warunki przetargów itp. oraz „rynek obsługiwany” dla części rynku, który firma jest w stanie obsłużyć.

Przeprowadzając analizę rynku należy zebrać informacje o wszystkich trzech rodzajach rynku. Informacje o wartości całego rynku czerpie się ze wspomnianych wyżej roczników statystycznych i innych statystyk branżowych. Gotowe raporty można kupić od firm badawczych. Po odjęciu od tej wartości np. przetargów w których firma nie będzie mogła uczestniczyć, ponieważ nie spełnia wymagań, otrzymasz informacje o rynku dostępnym. Należy tutaj prześledzić warunki prawne, organizacyjne, wszelkie bariery, korzystanie z przywilejów przez niektóre firmy. Rynek obsługiwany można obliczyć uwzględniając historyczne dane z zapytań ofertowych lub określić jaki udział jest firma w stanie obsłużyć biorąc pod uwagę własne możliwości obsługi.

Niedocenianym źródeł wiedzy, który można wykorzystać, są własne działy sprzedaży firm. Pracownicy obsługi klienta mogą dostarczyć wielu informacji dotyczących wielkości sprzedaży, klientów niedostępnych itp. Można z nimi porozmawiać podczas spotkania, gdzie wystąpią w roli eksperta udzielającego informacji lub rozsyłając do nich kwestionariusz ankiety do wypełnienia.

W sytuacji gdy na rynek wchodzi zupełnie nowy produkt, trudno oprzeć się na dostępnych statystykach, czy też zdaniu ekspertów. W takiej sytuacji należy przeprowadzić badanie zainteresowania nim wśród klientów. Najlepiej wykorzystać do niego agencję badań rynku.

Aby właściwie określić sprzedaż, bierze się pod uwagę również zdanie właściciela firmy, czy też osób zarządzających. Utrzymanie dotychczasowej sprzedaży raczej nie jest celem. Ten powinien być ambitny i wytyczany na wyrost. Nie należy jednak koncentrować się tylko na wersji optymistycznej, lecz także określić pesymistyczną prognozę sprzedaży. Prawdopodobnie pomiędzy nimi będzie się plasowała rzeczywista wielkość sprzedaży.