Opublikowano Dodaj komentarz

NCBR: 2,25 mld zł w ramach Szybkiej Ścieżki 2019

Gowin: druga ustawa o innowacyjności zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku

Łącznie 2,25 mld zł czeka na polskich przedsiębiorców w tegorocznej edycji programu Szybka Ścieżka – ogłosiło w środę NCBR. Po raz pierwszy konkurs będzie dostępny również dla konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz dużych przedsiębiorców.

Tegoroczna edycja “Szybkiej Ścieżki” – cieszącego się dużą popularnością programu wsparcia dla przedsiębiorców, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – została ogłoszona w środę w Warszawie podczas TweetUpu TweetUp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod hasłem #InnowacjeSąDlaLudzi. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja projektów, które powstały dzięki wsparciu NCBR w ramach konkursu “Szybka ścieżka”. Wśród nich znalazły się m.in.: symulator VR do szkolenia służb ratowniczych, nowa generacja protez bionicznych ręki czy mobilne urządzenie do diagnostyki molekularnej.

“W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju proponuje +Szybką Ścieżkę+ w nowej formule, jeszcze bardziej przyjaznej wszystkim tym, którzy chcą wdrażać przełomowe rozwiązania” – stwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie prasowym NCBR.

W 2019 roku NCBR przeprowadzi 4 konkursy. Podobnie jak w poprzednich latach, o dofinansowane w ramach “Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program nie ma z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W tegorocznej edycji “Szybkiej Ścieżki” po raz pierwszy o dofinansowanie – w ramach jednej procedury konkursowej – mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkowo NCBR dopuści możliwość udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi. W praktyce oznacza to, że MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi.

“Po raz pierwszy do udziału w +Szybkiej Ścieżce+ zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe” – powiedział zastępca dyrektora NCBR prof. Aleksander Nawrat, cytowany w komunikacie. “Dodatkowo uruchamiamy odrębny konkurs, realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który polegać będzie na finansowaniu projektów B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami.”

Tak jak w ubiegłym roku we wszystkich konkursach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie.

Nabór do pierwszych tegorocznych konkursów ruszy 1 kwietnia. Regulamin konkursu “Szybka Ścieżka” będzie dostępny na stronie internetowej NCBR od 28 lutego.

W ubiegłym roku w 5 konkursach “Szybkiej Ścieżki” do NCBR wpłynęło ponad 1,2 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Jak podkreśla NCBR, konkurs jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów.

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano Dodaj komentarz

Innowacje inspirowane przez naturę – także w polskich miastach

Korzystając ze środków unijnych, Wrocław i Poznań realizują programy wdrażania innowacji inspirowanych przez naturę. W efekcie, mimo zmian klimatu, miasta mają być bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców.

Ponad 70 proc. populacji Ziemi to dziś mieszkańcy miast. Szacuje się, że do połowy XXI wieku liczba ta wzrośnie do 80 proc. To oznacza, że w miastach do 2050 r. przybędzie 36 mln nowych mieszkańców. Tak duży wzrost zaludnienia niesie nowe wyzwania, związane z zapewnieniem dostępu do wody i energii elektrycznej, gospodarowaniem odpadami oraz planowaniem przestrzennym. Trudno im sprostać zwłaszcza wobec postępujących zmian klimatycznych (które przynoszą ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów czy ulewne deszcze) czy zjawiska starzenia się populacji mieszkańców miast.

Niektóre miasta – także w Polsce – realizują projekty pozwalające przeciwdziałać zmianom klimatu lub łagodzić ich skutki. Korzystają przy tym z unijnych środków. Pozwala to realizować projekty innowacyjnych rozwiązań inspirowanych przez naturę, dzięki którym miasta stają się bardziej ekologiczne i przyjazne dla mieszkańców – przypomina w informacji przesłanej PAP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

“Są to nowatorskie sposoby wykorzystania potencjału naturalnych ekosystemów, np. ich zdolności do zatrzymywania wód opadowych, oczyszczania wód stojących, pochłaniania dwutlenku węgla” – tłumaczy ekspert z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, dr Magdalena Głogowska.

Projekty, finansowane z grantów programie Horyzont 2020, od lata b.r. realizują Wrocław i Poznań.

We Wrocławiu – w ramach Green cities for Climate and Water Resilience, Sustainable Economic Grow, Health Citizens and Environment – realizowany jest projekt oaz zieleni, GROW Green. Dotyczy on opracowania rozwiązań opartych na tzw. świadczeniach ekosystemów, umożliwiających lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych czy stworzenie oaz zieleni. Mają one dawać schronienie przed upałem, zapewniać zacienienie i powodować lokalne obniżenie temperatury, zwiększając odporność miasta na zmiany klimatu.

W projekcie uczestniczy miasto Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Rozwiązania, wypracowane w trakcie trwania projektu, zostaną zastosowane w części Ołbina – gęsto zaludnionej dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską. Oprócz Polaków w skład konsorcjum projektowego weszło 20 partnerów z 8 innych państw, w tym miasta takie jak Manchester (Wielka Brytania), Valencia (Hiszpania), Wuhan (Chiny), Lille (Francja), Zadar (Chorwacja) oraz Modena (Włochy).

Z kolei Poznań realizuje program zielonej infrastruktury – CONNECTING (COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance), który zakłada upowszechnienie w miastach rozwiązań inspirowanych przez naturę. Dzięki nim, mimo negatywnych skutków zmian klimatu, miasta mają się rozwijać w sposób zrównoważony, a jakość życia mieszkańców – poprawiać.

Program polega na wprowadzeniu do miast zielonej infrastruktury, np. sieci ogrodów społecznych, poprzez tworzenie nowych – i stopniowe udostępnianie mieszkańcom wybranych ogródków szkolnych i przedszkolnych. Zaplanowano również tworzenie punktowych obszarów zieleni w gęstej zabudowie śródmieścia z udziałem mieszkańców, a także dalszą rewitalizację terenów nadrzecznych czy gospodarowanie wodami opadowymi. Polskimi partnerami w projekcie są miasto Poznań oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

“Zainteresowanie polskich miast konkursami ogłaszanymi w programie Horyzont 2020 wskazuje, że nasze miasta są otwarte na zielone innowacje i gotowe do włączenia się w realizację projektów, które zmienią je w żywe zielone laboratoria” – ocenia dr Magdalena Głogowska.

Dla miast, które chcą realizować podobne projekty, 14 listopada KPK organizuje dzień informacyjny. W trakcie spotkania przedstawione zostaną tematy konkursów w obszarze energii, transportu, środowiska, ICT oraz efektywności energetycznej budynków. KPK zaprezentuje wybrane projekty realizowane przez polskie miasta w programie Horyzont 2020.

Więcej informacji oraz rejestracja tutaj.

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano Dodaj komentarz

Senat za ustawą mającą poprawić warunki działalności innowacyjnej

Likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce – takie mają być skutki ustawy, którą w środę bez poprawek zaakceptował Senat.

Za ustawą zmieniającą niektóre ustawy w celu poprawy prawnego otoczenia działalności innowacyjnej głosowało 58 senatorów, 26 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Według rządu, który przygotował zmianę, ustawa stanowi odpowiedź na postulaty różnych środowisk, w szczególności przedsiębiorców, jednostek naukowych oraz inwestorów. Stanowi także realizację zobowiązań wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Ustawa wprowadza szereg zmian legislacyjnych, których wspólnym mianownikiem jest oddziaływanie na otoczenie regulacyjne prowadzenia działalności innowacyjnej.

Proponowane są m.in. zmiany w ustawach podatkowych, które mają na celu wprowadzenie instrumentów wspierających prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawa proponuje np. zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. (150 proc. dla Centrów Badawczo-Rozwojowych). Umożliwia korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE. Wydłuża także wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.

Wprowadza także zmiany w zakresie samorządu rzeczników patentowych (wyłączenie biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu wobec zawieszonych rzeczników patentowych, m.in. na skutek zatrudnienia w administracji publicznej, zwiększenie jawności działania samorządu rzeczników patentowych), a także zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego (m.in. rozszerzenie możliwości działalności uczelni w formie spółek kapitałowych).

Zmienia ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (chodzi o zakres i formy działalności). Przewiduje zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, polegające na wprowadzeniu prawnych możliwości korzystania z instrumentów finansowych oraz pomocy finansowej o charakterze zwrotnym (pożyczki, poręczenia oraz wsparcie kapitałowe).

Stwarza również możliwości udzielania przez ministra właściwego do spraw gospodarki pomocy w ramach programów w obszarze innowacyjności.

Ustawa zakłada też wprowadzenie zmian m.in. w ustawach o dozorze technicznym, ustawie o Polskiej Akademii Nauk i w ustawie o zasadach finansowania nauki. (PAP)

Nauka w Polsce

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Anna Mackiewicz

Opublikowano Dodaj komentarz

SMARTULA najlepszą “Jaskółką Przedsiębiorczości”

Autorzy platformy monitorującej pasiekę pszczelarską – SMARTULA zwyciężyli w konkursie “Jaskółki Przedsiębiorczości 2017” na najlepszy pomysł biznesowy studentów Politechniki Gdańskiej. Drugie miejsce zajął serwis nieruchomości łączący najemców z wynajmującymi, a trzecie robot do pomiarów gleby.

Konkurs „Jaskółki Przedsiębiorczości” jest skierowany do studentów oraz doktorantów Politechniki Gdańskiej. Od 2006 roku organizuje go Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG. Zadaniem uczestników jest przedstawienie nietuzinkowego i innowacyjnego pomysłu na biznes.

“Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 13 wniosków. Spośród nadesłanych prac do finału zakwalifikowano 8 najlepszych. Preferowane były projekty bazujące na nowoczesnych technologiach oraz innowacyjne w zakresie produktu lub usługi” – informuje Politechnika Gdańska.

Członkowie zwycięskiego zespołu: Łukasz Bieliński, Tymoteusz Cejrowski oraz Patryk Cyrzan studiują na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Zwycięzcy studenci opracowali system, który pomoże pszczelarzom nie tylko ochronić hodowlę przed kradzieżą, ale także pozwoli na monitorowanie ilości zebranego miodu czy też ocenę kondycji pszczół. Podczas publicznej, finałowej prezentacji projektu studenci przekonywali, że SMARTULA – dzięki wykorzystaniu koncepcji internetu rzeczy i zastosowaniu odpowiednich czujników – może zrewolucjonizować pszczelarstwo. W nagrodę zwycięzcy otrzymali 5 tys. zł.

Drugie miejsce w konkursie zajął projekt pt. MeRento – nowoczesny serwis nieruchomości łączący najemców z osobami wynajmującymi. Innowacyjną koncepcję stworzył zespół pod nazwą NAVYSOL w składzie: Krzysztof Przekwas, Krzysztof Piotrowicz, Tomasz Rutkowski również z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Studenci zdobyli 3 tys. zł.

Trzecia lokata i 2 tys. zł przypadły studentom z Koła Naukowego SKALP za projekt LEM System. Weronika Narloch, Andrzej Reinke, Katarzyna Studzińska. Zespół studentów z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zaprezentował projekt funkcjonalnego robota, umożliwiającego realizację zadań związanych z wszelkiego rodzaju pomiarami gleby.

Wyróżnienie i udział w warsztatach ufundowanych przez Akcelerator Start-upów Alfabeat otrzymał zespół z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w składzie: Mateusz Mul, Mateusz Orzoł, Patryk Kaczmarek za projekt CourseAnt. To oryginalny system, dzięki któremu szkolenia i konferencje staną się bardziej atrakcyjne i dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano Dodaj komentarz

100 mln zł dla twórców gier wideo w konkursie GameINN

100 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju (NCBR) na drugą edycję projektu GameINN, w której o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa związane z sektorem gier wideo. Konkurs ogłosił w poniedziałek w Krakowie wicepremier Jarosław Gowin.

Nabór wniosków będzie prowadzony online od 5 maja do 6 lipca.
Czytaj dalej 100 mln zł dla twórców gier wideo w konkursie GameINN

Opublikowano Dodaj komentarz

Innowatorzy: finansowa pomoc państwa ułatwia działalność

Finansowa pomoc państwa dla start up-ów ułatwia działalność, ale nie wszystkie firmy z niej korzystają – wynika z rozmów PAP z przedstawicielami firm obecnych na kongresie Innowatorów CEE Innowators Summit, który odbywał się we wtorek w Warszawie.

Swoją ofertę na kongresie prezentowały innowacyjne firmy z krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym kilka polskich.

XTPL to działająca od 2015 r. wrocławska spółka, która opracowuje technologie ultracienkich linii przewodzących, które mają swoje zastosowanie m.in. w fotowoltaice, ogniwach słonecznych, czy wyświetlaczach np. smarfonów, ekranów dotykowych, telewizorów.

Jak wyjaśnił PAP Sebastian Młodziński z XTPL, obecne w technologii tej zastosowanie mają tzw. zasoby ziem rzadkich, a rozwiązanie wrocławskiej firmy opiera się na „ogólnodostępnym” srebrze. Linie opracowane przez spółkę są czterysta razy cieńsze od ludzkiego włosa.

„Dla producentów ogniw słonecznych wartością jest większa wydajność, a dla producentów wyświetlaczy jest mniejsze zużycie baterii” – powiedział. Dodał, że zastosowanie technologii XTPL umożliwia produkcję urządzeń elastycznych, co dziś jest bardzo trudne.

W swojej prawie dwuletniej historii przedsięwzięcie korzystało z kapitału zalążkowego prywatnych inwestorów, pieniędzy tzw. aniołów biznesu, finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a w tym roku zamierza wejść na giełdę.

Młodziński poinformował, że w maju zostanie zaprezentowany prototyp drukarki laboratoryjnej, którą będą mogły testować wybrane instytuty naukowe na całym świecie. Firma ma list intencyjny od największego producenta ogniw słonecznych na świecie z Chin.

Z pomocy finansowej NCBR skorzystała także firma Autenti – platforma do podpisu elektronicznego on-line. Firma działa od trzech lat, przez dwa lata opracowywała produkt, a teraz jest na etapie komercjalizowania go. „Sprzedajemy nasze rozwiązanie w Polsce, ale w najbliższych miesiącach chcemy pojawić się na rynkach europejskich” – powiedział PAP Tomasz Plata z Autenti.

Wyjaśnił, że twórcy spółki zainwestowali własne oszczędności, ale zdobyli także finansowanie z grantów unijnych, a w listopadzie uzyskano finansowanie z NCBR. „To nam daje gwarancje i pewność, że technologicznie produkt będzie się dobrze rozwijał” – powiedział Plata. Jego zdaniem zapewnienie rozwoju firmie bez pomocy państwa byłoby znacznie trudniejsze, inwestorzy prywatni w Polsce oczekują bowiem, inaczej niż np. w USA, znacznie szybszego zwrotu z inwestycji.

Z środków publicznymi nie korzystała spółka Bivrost, która produkuje technologię i sprzęt do video 360 stopni oraz video dla wirtualnej rzeczywistości. Pozwala to na rejestrację obrazu ze wszystkich kierunków dookoła kamery – umożliwia obserwatorowi wyjście poza tradycyjny kadr. „Chodzi o to, aby widz sam decydował o tym, w którą stronę chce patrzeć” – powiedział PAP Paweł Surgiel z Bivrost. „Myślę, że za dwa lata Ligę Mistrzów będziemy oglądać właśnie w taki sposób” – powiedział.

Jak zapewnił, spółka jest jedynym w Europie producentem sprzętu do video 360 stopni dla profesjonalistów, nagrywających filmy w tym formacie. Marka została założona dwa lata temu, uzyskała finansowanie inwestorów prywatnych oraz funduszy venture capital. „Teraz jesteśmy na etapie komercjalizacji naszych projektów (…) przechodzimy do produkcji seryjnej” – powiedział Surgiel.

Na pomoc państwa liczy natomiast zespół HyperPoland, który rozwija technologię Hyperloop, łączącą zalety transportu powietrznego i kolejowego. Pojazd porusza się w specjalnej tubie z prędkością odrzutowca i może łączyć ze sobą np. centra miast.

„Pracujemy nad tą technologią od półtora roku. Do tej pory były to raczej prace koncepcyjne, obliczenia i symulacje. W tym momencie rozpoczęliśmy budowę prototypu jednoosobowej kapsuły, którą chcemy przetestować – mam nadzieję, że latem tego roku – w Stanach Zjednoczonych” – powiedział PAP koordynator części technicznej projektu Paweł Radziszewski.

Wyjaśnił, że zespół (większość to studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej) sam finansuje badania oraz organizuje tzw. crowdfunding (zbiórkę społeczną), ale posiada też listy intencyjne z Ministerstwa Rozwoju i Instytutu Lotnictwa. „Cały czas rozmawiamy z inwestorami prywatnymi, jak i osobami z administracji publicznej na temat finansowania” – powiedział Radziszewski.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział dziennikarzom, że kilkanaście lat temu podczas rozmów z przyjaciółmi z Politechniki Wrocławskiej pojawiła się koncepcja „pociągu próżniowego”.

„Wielu osobom wydawało się to pieśnią przyszłości, tymczasem 10 lat później Elon Musk ze swoim Hyperloopem właściwie tę ideę powtórzył” – powiedział.

Wskazał, że w Polsce dostępne są mechanizmy wsparcia innowatorów i liczy, że w przyszłości pociągi tego typu będą poruszać się po Polsce.

PAP – Nauka w Polsce

Opublikowano Dodaj komentarz

Spółki z grupy Tauron przygotowały projekty badawczo-rozwojowe za prawie 100 mln zł

Spółki z grupy energetycznej Tauron złożyły 18 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych z Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). Z unijnych funduszy w ramach tego programu grupa chciałaby pozyskać blisko 100 mln zł.

PBSE to sektorowy program, będący skierowaną do sektora elektroenergetycznego częścią Programu Operacyjnego “Inteligentny Rozwój”. Jego celem jest wzrost innowacyjności krajowej elektroenergetyki w perspektywie 2023 roku. Pierwszy konkurs w ramach PBSE, z budżetem 150 mln zł, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło jesienią ubiegłego roku. Wartość kosztów kwalifikowalnych zgłaszanych projektów wyznaczono w przedziale między 2 mln zł a 50 mln zł.

Jak podała w poniedziałkowym komunikacie grupa Tauron, należące do niej spółki zgłosiły do PBSE najwięcej projektów spośród krajowych grup energetycznych. “Wnioski dotyczą praktycznie każdego obszaru działalności grupy Tauron. Wszystkie wnioskowane przez Tauron projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną; obecnie NCBR przeprowadza ich ocenę merytoryczną” – podała grupa.

Jedno z przedsięwzięć złożonych przez Tauron do NCBR w pierwszym konkursie PBSE ma być rozwinięciem i uzupełnieniem realizowanego już przez spółkę Tauron Wytwarzanie projektu pod nazwą CO2-SNG – to jedno z działań służących budowie i rozwojowi niskoemisyjnej energetyki węglowej. Dzięki wykorzystaniu nadmiarowej energii możliwe będzie przetwarzanie dwutlenku węgla wychwyconego z bloków energetycznych zasilanych węglem na Syntetyczny Gaz Ziemny (SNG).

Efektem projektu ma być np. ograniczenie liczby wyłączeń bloków energetycznych w godzinach nocnych. Ponadto użyteczne wykorzystanie CO2 z bloków węglowych ma zmniejszyć emisję tego gazu do atmosfery, co będzie krokiem w kierunku niskoemisyjnej energetyki węglowej. Badania w tej dziedzinie prowadzone są w ramach obszaru badawczego “Power to gas”, należącego do najbardziej rozwijanych obecnie obszarów badawczo-rozwojowych w Tauronie.

Strategia grupy zakłada, że w 2025 r. czwarta część jej przychodów będzie pochodziła z “nowych biznesów”, rozwijanych właśnie dzięki badaniom i wdrażaniu innowacji. W tym kontekście za szczególnie istotne grupa uznaje dwa projekty, realizowane ze wsparciem środków z unijnego programu “Horyzont 2020”: projekt ICP4Life, dotyczący budowy zintegrowanej platformy współpracy pomiędzy dostawcą energii a klientem, oraz projekt MOBISTYLE, zakładający wprowadzenie na rynek rozwiązań technologicznych, pozwalających pozytywnie wpłynąć na zachowania odbiorców prądu poprzez podniesienie ich świadomości i poczucia własności – w efekcie chodzi m.in. o oszczędność i bezpieczne korzystanie z energii.

W lutym br. w grupie Tauron powstała spółka Tauron Magenta, powołana dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów we współpracy ze startupami. Spółka zajmuje się m.in. przygotowaniem projektów z zakresu inteligentnych technologii dla domu oraz rozwiązań dla transportu elektrycznego. W poniedziałek grupa zapowiedziała natomiast wdrożenie Strategicznej Agendy Badawczej – dokumentu planistycznego, wyznaczający kierunki i potencjał podejmowanej przez Tauron działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

“Tauron już teraz wyróżnia się na rynku nowoczesnych rozwiązań produktowych. Jako pierwsi wprowadziliśmy usługę elektryka i serwisanta, która się cieszy dużą popularnością. Już teraz szukamy jednak rozwiązań przyszłościowych. Chcemy być kojarzeni z najnowocześniejszymi rozwiązaniami digitals, smart home, i efektywnością energetyczną” – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes grupy Filip Grzegorczyk.

Agenda badawcza ma pomóc w przełożeniu proinnowacyjnych celów ze strategii grupy Tauron na konkretne działania, a także w dotarciu z informacją o potrzebach rozwojowych grupy do jej partnerów – uczelni, dostawców technologii czy startupów. “Strategiczna Agenda Badawcza wesprze proces wyboru konkretnych projektów i odrzucenia innych, jak również pozwoli na wskazanie optymalnego horyzontu czasowego dla konkretnych obszarów. Pozwoli wreszcie na efektywne dedykowanie zasobów pieniężnych, ludzkich czy materialnych z podziałem na konkretne portfele projektów” – podał w poniedziałek Tauron.

Założenia oraz sposób tworzenia Agendy zostały potwierdzone w trakcie przeprowadzonych w styczniu br. warsztatów z dziekanami uczelni technicznych współpracujących z grupą – podczas tych spotkań wypracowywano m.in. wizję grupy w perspektywie 2050 roku i dyskutowano o tym, co będzie miało największe znaczenie dla jej rozwoju.

Program sektorowy PBSE, w którym m.in. Tauron aplikuje o środki na badania, został zainicjowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. Wśród jego celów jest zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, ograniczenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez firmy tego sektora, zwiększenie udział energii z odnawialnych źródeł w miksie paliwowym polskiej energetyki, wzrost efektywności energetycznej, rozwój obszaru tzw. inteligentnej energii, a także zwiększenie gotowości sektora do rozwoju energetyki prosumenckiej. Obszary badawcze PBSE to energetyka konwencjonalna i odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi.

PAP – Nauka w Polsce