Posted on Leave a comment

Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Ekonomii i Informatyki, Zakład Informatyki i Ekonometrii zaprasza do udziału w konferencji pt. Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy, która odbędzie się w dniach 19-20.06.2017 w Ustroniu.

Konferencja Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy to coroczne forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z zagadnieniami podejmowania decyzji oraz kształtowania strategii w organizacjach. Motywem przewodnim tegorocznej, XIII edycji konferencji, są “Współczesne trendy w zarządzaniu i w technologiach informacyjnych”.
Continue reading Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy