Posted on Leave a comment

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu

Katedra Marketingu wraz z Katedrą Zarządzania
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

zapraszają do udziału w siódmej konferencji naukowej
z cyklu „Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw” pt.
Continue reading Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Nowe trendy w zarządzaniu i marketingu

Posted on Leave a comment

Problemy współczesnego marketingu i logistyki – teoria i praktyka

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej we współpracy z: Katedrą Logistyki Katedrą Polityki Transportowej oraz Katedrą Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają do udziału w konferencji pt.
Continue reading Problemy współczesnego marketingu i logistyki – teoria i praktyka