Posted on Leave a comment

Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami zapraszają do udziału w ogólnopolskie konferencji naukowej pt. “Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 19-20 kwietnia 2018 r.

Cyberpsychologia (cybernetyczna psychologia) to relatywnie nowy obszar badań dotyczący związków człowieka i technologii ujmowanych w perspektywie psychologicznej. Można przyjąć, iż wyłoniła się ona z subdysycypliny psychologii, jaką jest psychologia mediów i komunikowania lub też stanowi specyficzny jej obszar związany z internetem, rzeczywistością wirtualną (RV), rzeczywistością rozszerzoną (AR), badaniami na doświadczeniem użytkownika (users experience), sztuczną inteligencją, komunikacją człowiek-komputer, człowiek-awatar, człowiek-robot, immersją, teleobecnością, doświadczaniem 3D oraz wpływem cyfrowych reprezentacji ludzi i środowiska na rzeczywiste postawy i zachowania społeczne.
Continue reading Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników