Posted on Leave a comment

Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

Instytut Dziennikarstwa Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji pt. “Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu” i warsztatach, które odbędą się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Warszawie.
Continue reading Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

Posted on Leave a comment

Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym

Pracownia Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół roli i znaczenia marek i znaków towarowych we współczesnym, zdominowanym przez konsumpcję świecie. Zasadniczym jej celem jest zarówno ujęcie retrospektywne powyższej problematyki i poszukiwanie pierwszych symptomów zjawisk, które tak mocno uwidoczniły się w XX wieku, jak i podejście interdyscyplinarne, z uwzględnieniem różnych punktów odniesienia. Problematyka dotycząca sposobu postrzegania marek we współczesnym społeczeństwie coraz częściej staje sie przedmiotem zainteresowania nie tylko środowisk biznesowych, ale także instytucji publicznych oraz poszczególnych miejscowości czy regionów.
Continue reading Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym

Posted on Leave a comment

Gry wideo jako forma komunikacji społecznej

Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do udziału w konferencji pt. Gry wideo jako forma komunikacji społecznej, która odbędzie się 15 listopada 2016 r.

Gry wideo istnieją już ponad 50 lat. Przeszły długą drogę od eksperymentalnych projektów tworzonych przez naukowców i inżynierów, do ogromnego medium, którego budżet dorównuje branży filmowej.
Continue reading Gry wideo jako forma komunikacji społecznej