Posted on Leave a comment

Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym

Pracownia Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym”, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2016 r. w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół roli i znaczenia marek i znaków towarowych we współczesnym, zdominowanym przez konsumpcję świecie. Zasadniczym jej celem jest zarówno ujęcie retrospektywne powyższej problematyki i poszukiwanie pierwszych symptomów zjawisk, które tak mocno uwidoczniły się w XX wieku, jak i podejście interdyscyplinarne, z uwzględnieniem różnych punktów odniesienia. Problematyka dotycząca sposobu postrzegania marek we współczesnym społeczeństwie coraz częściej staje sie przedmiotem zainteresowania nie tylko środowisk biznesowych, ale także instytucji publicznych oraz poszczególnych miejscowości czy regionów.
Continue reading Marki i znaki towarowe w społeczeństwie konsumpcyjnym