Posted on Leave a comment

W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania

Instytut Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Uniwersytet Szczeciński zapraszają do udziału w konferencji z cyklu “W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania”, która odbędzie się 12 maja 2017 r. w Szczecinie. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje udział w konferencji oraz publikację artykułu. Nadesłane teksty referatów zostaną zamieszczone w recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej w języku polskim wydawanej w ramach serii “Zarządzanie procesami w teorii i praktyce”. Opłata nie obejmuje kosztów ewentualnych noclegów.
Continue reading W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania