Posted on Leave a comment

I Ogólnopolska Konferencja Nowoczesnego PRu i Komunikacji

Magazyn Online Marketing zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Nowoczesnego PRu i Komunikacji, która odbędzie się 29 listopada 2017 r. w Warszawie. Konferencja poświęcona jest sprawdzonym sposobom prowadzenia kampanii PR, budowaniu marki, sponsoringu, public relations w social media oraz komunikacji wewnętrznej.
Continue reading I Ogólnopolska Konferencja Nowoczesnego PRu i Komunikacji

Posted on Leave a comment

Żywność, Rynek, Usługi

Koło naukowe przedsiębiorczości PROFIT działające przy Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów “Przedsiębiorczość w Nauce i Praktyce”, która odbędzie się 28 września 2017 r. w gmachu wydziału.
Continue reading Żywność, Rynek, Usługi

Posted on Leave a comment

W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym

Zarząd Inżynierii i Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zaprasza do udziału w VII konferencji naukowej Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania pt. “W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym”, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2017 r. w Warszawie.
Continue reading W poszukiwaniu organizacji doskonałej – współczesne trendy w sektorze publicznym, wojskowym,społecznym i biznesowym

Posted on Leave a comment

Wszystko o mediach – na konferencji w Warszawie

Jak zamieniać informację na pieniądze? Czy przekaz „szyty na miarę” dla poszczególnych użytkowników to przyszłość serwisów elektronicznych? Zarządzaniu i technologii mediów poświęcona będzie konferencja „Logistyka mediów”, która odbędzie się 20 i 21 października w Warszawie.

Globalizacja komunikacji, komercjalizacja i personalizacja przekazu oraz kwestie bezpieczeństwa to główne problemy w zarządzaniu firmami działającymi na mediowym rynku. Konferencja organizowana przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona jest m.in.. monetyzacji, mediom regionalnym i nowym modelom biznesowym.
Continue reading Wszystko o mediach – na konferencji w Warszawie

Posted on Leave a comment

Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

Instytut Dziennikarstwa Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji pt. “Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu” i warsztatach, które odbędą się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Warszawie.
Continue reading Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu

Posted on Leave a comment

Biznes w chmurze

Polski Komitet Normalizacyjny, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie i firma Sharpeo zapraszają na konferencję “Biznes w chmurze”, której tematem przewodnim będzie sposób działania oraz korzyści płynące z technologii “chmurowej”.

Podczas Konferencji organizatorzy przybliżą wszystkim zainteresowanym sposób działania, a przede wszystkim korzyści płynące z technologii “chmurowej”. Obecnie możemy ją spotkać niemalże na każdym kroku, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze popularniejsza. Ten ogromny potencjał powinien być skuteczniej wykorzystywany także w biznesie.
Continue reading Biznes w chmurze